Skip to content

Członkostwo w Cechu

Deklaracja członkowska

KARTOTEKA CZŁONKA CECHU

1. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

UCHWAŁA NR 6 W SPRAWIE USTALENIA WYSOKOŚCI SKŁADEK

Zgodnie z § 6 Statutu Cechu Rzemiosł Różnych w Jarocinie:

  1. Członkami Cechu mogą być:
  • osoby fizyczne mające status rzemieślnika i spełniające warunki wykonywania działalności gospodarczej zgodnie z przepisami aktualnie obowiązującej i każdorazowej treści Ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle,
  • spółki mające status rzemieślnika i spełniające warunki wykonywania działalności gospodarczej zgodnie z przepisami aktualnie obowiązującej i każdorazowej treści Ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle,
  • małżonek lub zstępny osób lub wspólników spółek wymienionych w ust. 1 pkt 1 ) i 2), jeżeli uczestniczy w wykonywaniu przez te osoby działalności gospodarczej w zakresie rzemiosła,
  • osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą nie będące rzemieślnikami, zatrudniające nie więcej niż 250 pracowników,
  • inne osoby prawne wykonujące działalność gospodarczą jako członkowie wspierający, którzy wyrażają wolę świadczenia pomocy materialnej i pozamaterialnej na rzecz cechu.
  1. Rzemieślnicy zatrudniający pracowników w celu przygotowania zawodowego w rzemiośle zobowiązani są być członkami Cechu, jeżeli wykonują działalność gospodarczą na terenie objętym działaniem Cechu i nie są członkami Izby Rzemieślniczej w Kaliszu.
  2. Członkiem Cechu może być osoba, która była przez ostatnie 5 lat członkiem Cechu
    i z powodu przejścia na emeryturę lub rentę zaprzestała wykonywania rzemiosła.