Skip to content

Wynagrodzenie pracownika młodocianego

Wysokość wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych

okres obowiązywania:

od  1.06.2024 do  31.08.2024

 

Wynagrodzenie młodocianych

Młodocianemu w okresie nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS. Przeciętne wynagrodzenie w I kwartale 2024 r. wyniosło – 8.147,38 zł (Mon. Pol. z 2024 r. poz. 358).

Okres 1.06.2024 r. – 31.08.2024 r.
nie mniej niż 8% ww. wynagrodzenia w I roku nauki lub klasie I branżowej szkoły I stopnia 651,79 zł
nie mniej niż 9% ww. wynagrodzenia w II roku nauki lub klasie II branżowej szkoły I stopnia 733,26 zł
nie mniej niż 10% ww. wynagrodzenia w III roku nauki lub klasie III branżowej szkoły I stopnia 814,74 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne młodocianych

Wyszczególnienie Podstawa wymiaru składki Rodzaj ubezpieczenia Sposób finansowania
płatnik ubezpieczony
(I rok) 651,79 zł emerytalne 63,61 zł 63,61 zł
rentowe 42,37 zł 9,78 zł
chorobowe 15,97 zł
wypadkowe x*)
562,43 zł zdrowotne 9,28**)
0,78***)
(II rok) 733,26 zł emerytalne 71,57 zł 71,57 zł
rentowe 47,66 zł 11,00 zł
chorobowe 17,96 zł
wypadkowe x*)
632,73 zł zdrowotne 21,35**)
12,85***)
(III rok) 814,74 zł emerytalne 79,52 zł 79,52 zł
rentowe 52,96 zł 12,22 zł
chorobowe 19,96 zł
wypadkowe x*)
703,04 zł zdrowotne 33,25**)
24,75***)

Uwagi:
*) Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalana jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 740). Wysokości stóp procentowych składki wypadkowej.
**) Przy założeniu, że młodocianemu przysługują podstawowe koszty uzyskania przychodów (250 zł) i złożył pracodawcy oświadczenie o stosowaniu kwoty zmniejszającej zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 300 zł.
***) Przy założeniu, że młodocianemu przysługują podwyższone koszty uzyskania przychodów (300 zł) i złożył pracodawcy oświadczenie o stosowaniu kwoty zmniejszającej zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 300 zł.

Wysokość wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych

okres obowiązywania:
od  1.03.2024 do  31.05.2024

Wynagrodzenie młodocianych

Młodocianemu w okresie nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS.

Przeciętne wynagrodzenie w IV kwartale 2023 r. wyniosło – 7.540,36 zł (Mon. Pol. z 2024 r. poz. 106).

Okres

1.03.2024 r. – 31.05.2024 r.

nie mniej niż 8% ww. wynagrodzenia w I roku nauki lub klasie I branżowej szkoły I stopnia

603,23 zł

nie mniej niż 9% ww. wynagrodzenia w II roku nauki lub klasie II branżowej szkoły I stopnia

678,63 zł

nie mniej niż 10% ww. wynagrodzenia w III roku nauki lub klasie III branżowej szkoły I stopnia

754,04 zł

nie mniej niż 7% ww. wynagrodzenia w razie odbywania przyuczenia do wykonywania określonej pracy

527,83 zł

Podstawa prawna: § 19 i § 20 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018 r. poz. 2010 z późn. zm.).

Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne młodocianych

Wyszczególnienie Podstawa wymiaru składki Rodzaj ubezpieczenia Sposób finansowania
płatnik ubezpieczony
(I rok) 603,23 zł emerytalne 58,88 zł 58,88 zł
rentowe 39,21 zł 9,05 zł
chorobowe 14,78 zł
wypadkowe x*)
520,52 zł zdrowotne 2,31**)
nie wystąpi***)
(II rok) 678,63 zł emerytalne 66,23 zł 66,23 zł
rentowe 44,11 zł 10,18 zł
chorobowe 16,63 zł
wypadkowe x*)
585,59 zł zdrowotne 13,36**)
4,86***)
(III rok) 754,04 zł emerytalne 73,59 zł 73,59 zł
rentowe 49,01 zł 11,31 zł
chorobowe 18,47 zł
wypadkowe x*)
650,67 zł zdrowotne 24,41**)
15,91***)
Uwagi:
*) Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalana jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 740). Wysokości stóp procentowych składki wypadkowej.
**) Przy założeniu, że młodocianemu przysługują podstawowe koszty uzyskania przychodów (250 zł) i złożył pracodawcy oświadczenie o stosowaniu kwoty zmniejszającej zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 300 zł.
***) Przy założeniu, że młodocianemu przysługują podwyższone koszty uzyskania przychodów (300 zł) i złożył pracodawcy oświadczenie o stosowaniu kwoty zmniejszającej zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 300 zł.

Wysokość wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych

okres obowiązywania:

od  1.12.2023 do  29.02.2024

Wynagrodzenie młodocianych

Młodocianemu w okresie nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS.

Przeciętne wynagrodzenie w III kwartale 2023 r. wyniosło – 7.194,95 zł (Mon. Pol. z 2023 r. poz. 1216).

Okres 1.12.2023 r. – 29.02.2024 r.
nie mniej niż 8% ww. wynagrodzenia w I roku nauki lub klasie I branżowej szkoły I stopnia 575,60 zł
nie mniej niż 9% ww. wynagrodzenia w II roku nauki lub klasie II branżowej szkoły I stopnia 647,55 zł
nie mniej niż 10% ww. wynagrodzenia w III roku nauki lub klasie III branżowej szkoły I stopnia 719,50 zł

Podstawa prawna: § 19 i § 20 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018 r. poz. 2010 ze zm.).

Wysokość wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych

okres obowiązywania:

od  1.09.2023 do  30.11.2023

Wynagrodzenie młodocianych

Młodocianemu w okresie nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS.

Przeciętne wynagrodzenie w II kwartale 2023 r. wyniosło – 7.005,76 zł (Mon. Pol. z 2023 r. poz. 831).

Okres 1.09.2023 r. – 30.11.2023 r.
nie mniej niż 8% ww. wynagrodzenia w I roku nauki lub klasie I branżowej szkoły I stopnia 560,46 zł
nie mniej niż 9% ww. wynagrodzenia w II roku nauki lub klasie II branżowej szkoły I stopnia 630,52 zł
nie mniej niż 10% ww. wynagrodzenia w III roku nauki lub klasie III branżowej szkoły I stopnia 700,58 zł

 

Wysokość wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych

okres obowiązywania:

od  1.06.2023 do  31.08.2023

Wynagrodzenie młodocianych

Młodocianemu w okresie nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS.

Przeciętne wynagrodzenie w I kwartale 2023 r. wyniosło – 7.124,26 zł (Mon. Pol. z 2023 r. poz. 499).

Okres

1.06.2023 r. – 31.08.2023 r.

Do wypłaty

I rok nauki – nie mniej niż 5% ww. wynagrodzenia

356,21 zł

307,37

II rok nauki – nie mniej niż 6% ww. wynagrodzenia

427,46 zł

368,86

III rok nauki – nie mniej niż 7% ww. wynagrodzenia

498,70 zł

430,33

Podstawa prawna: § 19 i 20 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018 r. poz. 2010 ze zm.)

Wysokość wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych

okres obowiązywania:

od  1.03.2023 do  31.05.2023

Wynagrodzenie młodocianych

Młodocianemu w okresie nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS.

Przeciętne wynagrodzenie w IV kwartale 2022 r. wyniosło – 6.733,49 zł. (Mon. Pol. z 2023 r. poz. 170)

Okres 1.03.2023 r. – 31.05.2023 r. Do wypłaty
I rok nauki – nie mniej niż 5% ww. wynagrodzenia 336,67 zł 290,51
II rok nauki – nie mniej niż 6% ww. wynagrodzenia 404,01 zł 348,62
III rok nauki – nie mniej niż 7% ww. wynagrodzenia 471,34 zł 406,72

Podstawa prawna: § 19 i 20 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018 r. poz. 2010 ze zm.).

 

okres obowiązywania:

od  1.12.2022 do  28.02.2023

Wynagrodzenie młodocianych

Młodocianemu w okresie nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS.

Przeciętne wynagrodzenie w III kwartale 2022 r. wyniosło – 6.480,67 zł (Mon. Pol. z 2022 r. poz. 1085).

Okres 1.12.2022 r. – 28.02.2023 r. Do wypłaty
I rok nauki – nie mniej niż 5% ww. wynagrodzenia 324,03 zł 279,60
II rok nauki – nie mniej niż 6% ww. wynagrodzenia 388,84 zł 335,53
III rok nauki – nie mniej niż 7% ww. wynagrodzenia 453,65 zł 391,46

Podstawa prawna: § 19 i 20 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018 r. poz. 2010 ze zm.).

Wysokość wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych

okres obowiązywania:

od  1.09.2022 do  30.11.2022

Wynagrodzenie młodocianych

Młodocianemu w okresie nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS.

Przeciętne wynagrodzenie w II kwartale 2022 r. wyniosło – 6.156,25 zł (Mon. Pol. z 2022 r. poz. 764).

Okres 1.09.2022 r. – 30.11.2022 r. Do wypłaty
I rok nauki – nie mniej niż 5% ww. wynagrodzenia 307,81 zł 265,61 zł
II rok nauki – nie mniej niż 6% ww. wynagrodzenia 369,38 zł 318,74 zł
III rok nauki – nie mniej niż 7% ww. wynagrodzenia 430,94 zł 371,86 zł

Podstawa prawna: § 19 i 20 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018 r. poz. 2010 ze zm.).

Wysokość wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych

okres obowiązywania:   od  1.06.2022 do  31.08.2022

Młodocianemu w okresie nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS.

Przeciętne wynagrodzenie w I kwartale 2022 r. wyniosło – 6.235,22 zł (Mon. Pol. z 2022 r. poz. 469).

Okres 1.06.2022 r. – 31.08.2022 r. Do wypłaty
I rok nauki – nie mniej niż 5% ww. wynagrodzenia 311,76 zł 269,01 zł
II rok nauki – nie mniej niż 6% ww. wynagrodzenia 374,11 zł 322,82 zł
III rok nauki – nie mniej niż 7% ww. wynagrodzenia 436,47 zł 376,63 zł

 

Wysokość wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych

okres obowiązywania:  od  1.03.2022 do  31.05.2022

Młodocianemu w okresie nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS.

Przeciętne wynagrodzenie w IV kwartale 2021 r. wyniosło – 5.995,09 zł (Mon. Pol. z 2022 r. poz. 177).

Okres 1.03.2022 r. – 31.05.2022 r. Do wypłaty
I rok nauki – nie mniej niż 5% ww. wynagrodzenia 299,75 zł 258,65 zł
II rok nauki – nie mniej niż 6% ww. wynagrodzenia 359,71 zł 310,39 zł
III rok nauki – nie mniej niż 7% ww. wynagrodzenia 419,66 zł 362,13 zł

 

Wysokość wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych

okres obowiązywania:  od  1.12.2021 do  28.02.2022

Młodocianemu w okresie nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS.

Przeciętne wynagrodzenie w III kwartale 2021 r. wyniosło – 5.657,30 zł (Mon. Pol. z 2021 r. poz. 1044).

Okres 1.12.2021 r. – 28.02.2022 r. Do wypłaty
I rok nauki – nie mniej niż 5% ww. wynagrodzenia 282,87 zł 244,09
II rok nauki – nie mniej niż 6% ww. wynagrodzenia 339,44 zł 292,90
III rok nauki – nie mniej niż 7% ww. wynagrodzenia 396,01 zł 341,72

 

Wysokość wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych

okres obowiązywania: od  1.09.2021 do  30.11.2021

Młodocianemu w okresie nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS.

Przeciętne wynagrodzenie w II kwartale 2021 r. wyniosło – 5.504,52 zł (Mon. Pol. z 2021 r. poz. 730).

Okres 1.09.2021 r. – 30.11.2021 r. Do wypłaty
I rok nauki – nie mniej niż 5% ww. wynagrodzenia 275,23 zł 237,50
II rok nauki – nie mniej niż 6% ww. wynagrodzenia 330,27 zł 285,00
III rok nauki – nie mniej niż 7% ww. wynagrodzenia 385,32 zł 332,49
przyuczenie do wykonywania określonej pracy – nie mniej niż 4% ww. wynagrodzenia 220,18 zł 190,00

 

Wysokość wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych

okres obowiązywania: od  1.06.2021 do  31.08.2021

Młodocianemu w okresie nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS.

Przeciętne wynagrodzenie w I kwartale 2021 r. wyniosło – 5.681,56 zł (Mon. Pol. z 2021 r. poz. 440).

Okres 1.06.2021 r. – 31.08.2021 r. Do wypłaty
I rok nauki – nie mniej niż 5% ww. wynagrodzenia 284,08 zł 245,13
II rok nauki – nie mniej niż 6% ww. wynagrodzenia 340,89 zł 294,16
III rok nauki – nie mniej niż 7% ww. wynagrodzenia 397,71 zł 343,18
przyuczenie do wykonywania określonej pracy – nie mniej niż 4% ww. wynagrodzenia 227,26 zł 196,10