Skip to content

Egzamin Sprawdzający

Warunki dopuszczenia do egzaminu

Warunki dopuszczenia do egzaminu sprawdzającego określa Uchwała Nr 11 Związku Rzemiosła Polskiego z dnia 10 września 2003 r. w sprawie egzaminów sprawdzających przeprowadzanych po zakończeniu przyuczenia do wykonywania określonej pracy.
Do egzaminu sprawdzającego dopuszczani są młodociani pracownicy po zakończeniu przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

Zakres wymagań na egzaminie sprawdzającym

Egzamin sprawdzający składa się z części praktycznej, podczas której kandydat wykonuje zadania praktyczne i części teoretycznej polegającej na udzieleniu odpowiedzi z zakresu przepisów bhp, ochrony środowiska i teorii zawodowej, związanych z wykonywaniem prac, których dotyczyło przyuczenie.