Skip to content

Wykaz Dokumentów Rekrutacyjnych Do Szkoły i na Praktyki

1

Wykaz dokumentów, które należy złożyć w biurze Cechu Rzemiosł Różnych w Jarocinie, ul. Wrocławska nr 12,

w związku z zamiarem podjęcia nauki w branżowej szkole I stopnia z praktyczną nauką zawodu w zakładzie pracy na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Przed rozpoczęciem druków należy zapoznać się z ich treścią.

Wymienione dokumenty są przeznaczone do szkoły oraz zakładu pracy, które w dalszej kolejności za pośrednictwem cechu zostaną przekazane do adresatów.

WYKAZ DOKUMENTÓW

Wykaz zawodów wg klasyfikacji szkolnictwa zawodowego

 

Wykaz dokumentów do Szkoły branżowej:

PODANIE_BRANŻOWA_SZKOŁA_I_STOPNIA

OŚWIADCZENIE_WIELODZIETNOŚĆ_RODZINY

OŚWIADCZENIE_SAMOTNE_WYCHOWYWANIE

 

Wykaz dokumentów dla Pracodawcy:

Zaświadczenie o przyjęciu ucznia na praktyczną naukę zawodu

SKIEROWANIE MŁODOCIANEGO DO SZKOŁY ZAWODOWEJ

SKIEROWANIE NA BADANIA LEKARSKIE

POWIERZENIE DANYCH UCZNIA – dla cechu

podanie kandydata na ucznia o przyjęcie do zakładu pracy

Kwestionariusz osobowy – 1

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA PRACODAWCY

 

Dla uczniów z rocznika  2008:

Wniosek o przyjęcie do poradni psychologiczno – pedagogicznej należy złożyć do dnia 6 maja 2022r. celem wyznaczenia terminu z dzieckiem, w poradniach wg miejsca zamieszkania.

WNIOSEK o Przyjęcie do poradni psych.-pedagog.

Zgoda rodzica na zawarcie „umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego”.

ZGODA RODZICA OSOBY urodzonej po 01.01.2005r.

 

Dodatkowe wyjaśnienia w załącznikach.                                                                                            

 

Dokumenty prosimy dostarczyć wraz z 2 koszulkami foliowymi.

Poniżej link do strony internetowej Zespołu Szkól Ponadpodstawowych nr w Jarocinie, gdzie znajduje się harmonogram rekrutacji:

Rekrutacja 2022/2023 (zsp2jarocin.pl)

Jednak w przypadku szkoły branżowej prosimy zastosować się do terminów wyznaczonych przez Cech.