Skip to content

Zarząd Cechu

STARSI CECHU

Antoni Szymański
Starszy Cechu
1953 – 1956

W latach 1948 – 1953r. Starszy Cechu Krawców, Cechu Rzemiosł Włókienniczych.

01 lipca 1953r. zarządzeniem z dnia 30 czerwca 1953r. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu, powstaje Cech Rzemiosł Różnych w Jarocinie w miejsce zlikwidowanych cechów branżowych. Powołano zarząd komisaryczny, w skład którego wszedł jako Starszy Cechu Rzemiosł Różnych w Jarocinie.

Starszym Cechu był do 02 grudnia 1956r. tj. do wolnych wyborów starszyzny cechowej, które odbyły się na Walnym Zgromadzeniu Członków Cechu Rzemiosł Różnych w Jarocinie.

Zarząd Cechu

Jan Bartkowiak
Starszy Cechu
1956-1985

Urodził się 27 maja 1919r. w Bleischein (Niemcy).

Bezpośrednio po oswobodzeniu Jarocina w 1945r. organizuje swój własny warsztat krawiecki i jako mistrz rozpoczyna także szkolenie uczniów. Jako członek Cechu Krawców zostaje w 1945r. jego sekretarzem, a następnie w wyniku wolnych wyborów na walnym zgromadzeniu członków Cechu Rzemiosł Różnych w Jarocinie w dniu 02 grudnia 1956r. zostaje starszym cechu.

Funkcje tę pełni nieprzerwanie prawie przez 29 lat do 27 maja 1985r.

W tym okresie działa czynnie na rzecz środowiska rzemieślniczego jarocińskiego i wielkopolskiego. Zostaje członkiem Rady Izby Rzemieślniczej w Poznaniu, a w latach 1963 do 1972 pełni w imieniu Rady funkcję członka zarządu Izby.

Po powołaniu Izby Rzemieślniczej w Kaliszu w 1978r. zostaje wybrany członkiem Rady Izby, a w 1981r. członkiem prezydium Rady.

Uzupełnieniem działalności w środowisku rzemieślniczym jest funkcja Prezesa Zarządu i Przewodniczącego Rady Spółdzielni rzemieślniczej w Jarocinie, pełniona w latach 1962 – 1980 z pewnymi przerwami.

Działa również w radach narodowych jako radny Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu w latach 1963-1969 oraz jako radny rady Narodowej Miasta i Gmin Jarocin.

Jako mistrz krawiecki był nauczycielem przedmiotów zawodowych branży włókienniczej w zasadniczej Szkole Zawodowej dla Pracujących przez 16 lat oraz mistrzem szkolącym uczniów w zawodzie krawiec.

Za okresu pełnienia prze niego funkcji starszego cechu pozyskano środki i zakupiono w 1961r. nieruchomość przy ul. Wrocławskiej nr 12, którą przebudowano na potrzeby siedziby Cechu Rzemiosł Różnych w Jarocinie.

Za swoją działalność społeczną i zawodową odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, srebrnym i złotym Krzyżem Zasługi, medalem imienia Jana Kilińskiego za Zasługi dla Rzemiosła Polskiego, złotą i srebrna odznaką „Za Szkolenie Uczniów w Rzemiośle” odznaką honorową za zasługi dla woj. kaliskiego, odznaką Zasłużony Pracownik Handlu i Usług.

Zmarł 02 października 2002r.

Zarząd Cechu

Antoni Regulski
Starszy cechu
1985 – 2009

Urodził się 12 czerwca 1946r. w Siedleminie. Ukończył szkołę zawodową w Jarocinie w zawodzie stolarz. Po szkole pracował w Jarocińskiej Fabryce Mebli.

W 1976r. otwiera własny zakład stolarski i zostaje członkiem Cechu Rzemiosł Różnych w Jarocinie, a w 1978r. członkiem Spółdzielni Rzemieślniczej w Jarocinie. Zdobywa tytuł mistrza w zawodzie stolarz, kończy kurs pedagogiczny i w swoim zakładzie szkoli uczniów. Członek Komisji Egzaminacyjnej czeladniczo-mistrzowskiej przy Izbie Rzemieślniczej w Kaliszu.

Od 1981r. Zastępca Przewodniczącego Rady Spółdzielni Rzemieślniczej.

27 maja 1985r. zostaje wybrany na Walnym Zgromadzeniu Delegatów Cechu Rzemiosł Różnych w Jarocinie – Starszym Cechu.

Członek Bractwa Kurkowego.

Był cenionym i uznanym fachowcem, rzemieślnikiem w swoim zawodzie. Czynnie włączał się w prace społeczne dla rzecz cechu, spółdzielni rzemieślniczej, bractwa kurkowego.

Jego dziełem jako stolarza jest wykonanie fotela dla papieża Jana Pawła II w czasie jego wizyty w Kaliszu w dniu 4 czerwca 1997r. w ramach V pielgrzymki do ojczyzny. Fotel wybity był białą skórą przez Ryszarda Wosińskiego, właściciela Zakładu Tapicerskiego z Jarocina.

Odznaczony: srebrnym krzyżem zasługi, złoty i srebrnym Medalem imienia Jana Kilińskiego za zasługo dla rzemiosła polskiego, Honorową

Odznaką Rzemiosła, złotą i srebrną odznaką „Za szkolenie Uczniów w rzemiośle”,

Zmarł po ciężkiej chorobie w dniu 16 lutego 2009r. (24 lata jako starszy cechu), w czasie której zastępował go podstarszy cechu Jacek Dutkiewicz.

Zarząd Cechu

Jacek Stanisław Dutkiewicz
Starszy Cechu
2009 – nadal

Urodził się 3 września 1956r. w Bolesławowie pow. Gostyń Wlkp.

Od najmłodszych lat zainteresowany motoryzacją, historią Polski i sportem. Dziadek i ojciec wpoili mu patriotyzm, zaangażowanie w pracę społeczną na rzecz Małej Ojczyzny. Ukończył Szkołę Podstawową w Zimnowodzie w 1971r. , następnie Zasadniczą Szkołę Samochodową i 3 letnie Technikum Samochodowe w Poznaniu, zakończone maturą w roku 1977. Drugą pasją oprócz motoryzacji był i jest sport, a szczególnie piłka nożna. Trenował w Lechu, a następnie kontynuował karierę piłkarza w Grunwaldzie Poznań. Czteroletni staż jako mechanik – kierowca w państwowej firmie, pozwolił mu na otwarcie od 05 lipca 1982 własnego warsztatu samochodowego. Jako wspólnik spółki cywilnej wspólnie z Janem Brzozowskim otwiera zakład rzemieślniczy świadczący usługi w zakresie mechaniki i konserwacji pojazdów samochodowych, początkowo na ul. Szubianki 16, a następnie na ul. Wrocławskiej 225.

Zostaje członkiem Cechu Rzemiosł Różnych w Jarocinie.

Od 21 lipca 1997r. prowadzi firmę samodzielnie, obecnie pod nazwą AUTO-DUTKIEWICZ Jacek Dutkiewicz. Początkowo firma mieściła się w pomieszczeniach o pow. 60 m2 , a na przestrzeni 35 lat rozrosła się do przedsiębiorstwa, gdzie pod dachem znajduje się salon wystawowy samochodów Fiat , hala naprawy samochodów, blacharnia, stacja kontroli pojazdów, magazyn części zamiennych, biuro obsługi klienta, księgowość pomieszczenia socjalne dla pracowników o pow. 1200 m2. Dzisiaj firma zatrudnia 18 pracowników, w większości rekrutujących się z byłych uczniów oraz 6 uczniów . Uzyskuje tytuł mistrza w zawodzie mechanik, elektromechanik i blacharz samochodowy. Inwestor, pracodawca, mistrz szkolący uczniów, działacz rzemieślniczy, sportowy i społeczny.

Prowadzenie salonu samochodowego marki FIAT podniosło prestiż firmy, zauważony przez władze samorządowe miasta i rzemiosła. W 1997r. zostaje wybrany w skład zarządu Cechu Rzemiosł Różnych.

Jako działacz sportowy zostaje wybrany w 2002r. w skład zarządu Jarocińskiego Klubu Sportowego, gdzie pełnił funkcję skarbnika do roku 2013. Będąc działaczem sportowym nie zaniedbywał pracy samorządowej rzemiosła, jako członek zarządu Cechu od 25 czerwca 1997r. – skarbnik i kolejne kadencje, a od 17 czerwca 2005r. podstarszy cechu. Na przełomie 2008/2009 w czasie choroby Starszego Cechu Antoniego Regulskiego i po jego śmierci 16 lutego 2009r. pełni obowiązki starszego Cechu do czasu zwołania walnego zgromadzenia członków, w celu dokonania wyboru władz samorządowych na kolejną kadencję.

W dniu 19 czerwca 2009 zostaje wybrany na walnym zgromadzeniu członków – starszym cechu i pełni tę funkcję do dnia dzisiejszego. Działacz Izby Rzemieślniczej w Kaliszu, członek rady izby od 2006r. a od 2011r. pełni funkcje przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Izby.

Delegat Izby na Kongres Rzemiosła Polskiego w Warszawie od 2015 i nadal.

Mistrz szkolący młodzież rzemieślniczą w zawodzie mechanik elektromechanik pojazdów samochodowych oraz blacharz pojazdowy. Członek komisji egzaminacyjnych w zawodzie mechanik i elektro-mechanik pojazdów samochodowy oraz przewodniczący komisji egzaminacyjnej w zawodzie blacharz samochodowy przy Izbie Rzemieślniczej w Kaliszu.

Wyszkolił na przestrzeni lat 1984 – 2017 ponad100 uczniów, za co Związek Rzemiosła Polskiego w Warszawie uhonorował go Srebrną i Złotą odznaką „Za szkolenie uczniów w rzemiośle”.

Praca na rzecz społeczności lokalnej sportowo-samorządowej rzemiosła, nie przeszkadzała w rozwoju własnej firmy . Oprócz ciągłego rozbudowywania własnej firmy, wraz z zarządem Cech Rzemiosł Różnych w Jarocinie w roku 2012 podejmuje decyzje o rozbudowie i nadbudowie budynku – siedziby Cechu przy ul. Wrocławskiej 12 . Prace inwestycyjne prowadzone były etapowo na przełomie 2013-2016 roku, ukończone oddaniem w 16.03.2016r. nowo powstałego budynku do użytkowania. W budynku oprócz biur Cechu znalazły swoje miejsce do prowadzenie własnej działalności gospodarczej: zakład fryzjerski, sklep mięsny, gabinet kosmetyczny, sklep odzieżowy i sklep papierniczo-zabawkarski oraz biuro poselskie posła RP.

Osobiście zaangażowany w sprawny przebieg prowadzonych prac, których efektem jest oddanie w marcu 2016r. nowopowstałych obiektów do użytkowania. Oprócz wymiernych i namacalnych rzeczy jakich dokonał Starszy Cechu Jacek Dutkiewicz, a zarazem właściciel firmy Auto Dutkiewicz są jeszcze dokonania dnia codziennego. Stały nadzór nad szkoleniem uczniów w rzemieślni-czych zakładach pracy, których cech zrzesza 226 członków w tym 204, którzy szkolą uczniów. Bieżąca współpraca z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 i 1 w Jarocinie, obecność na wszystkich spotkaniach z młodzieżą i gronem pedagogicznym szkół. Praca społeczna w Powiatowej Radzie Zatrudnienia przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Jarocinie, piastując funkcję zastępcy przewodniczącego Rady. Członek Rady Dealerów Stowarzyszenia Dealerów Grupy Fiat Chrysler Jeep w Polsce z siedzibą w Warszawie , na stanowisku Przewodniczący Komisji Rewizyjnej SDGFCJ . Za zasługi i pracę na rzecz rzemiosła i społeczności lokalnej otrzymał liczne wyróżnienia i odznaczenia.

ODZNACZONY: Brązowym Krzyżem Zasługi nadanym przez Prezydenta RP (2016),

Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2015),

Szabla Kilińskiego ZRP w Warszawie (2018)

Srebrnym, złotym i platynowym medalem imienia Jana Kilińskiego „Za Zasługi dla Rzemiosł Polskiego”,

Srebrną i złotą odznaką „Za szkolenie uczniów rzemiośle”, Srebrną i złotą odznaką „Za zasługi dla rzemiosła im. Jana Kilińskiego”, Odznaką Honorową „Szablą Kilińskiego” przez Izbę Rzemieślniczą w Kaliszu. Brązowe, srebrne ,złote odznaki Kaliskiego i Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej

PODSTARSI CECHU

Notka biograficzna:

Kazimierz Chwaliński
Właściciel zakładu rymarskiego z Jarocina
Podstarszy cechu w latach 1953 – 1968

Stanisław Musiałek
Właściciel zakładu szewskiego z Jarocina
Podstarszy cechu w latach 1956 – 1958

Ludwik Skubich
Właściciel zakładu kamieniarskiego z Jarocina
Podstarszy cechu w latach 1958 – 1965

Henryk Tomalak
Właściciel zakładu malarskiego z Jarocina
Podstarszy cechu w latach 1965 – 1977

Benedyk Woelke
Właściciel zakładu ślusarskiego z Jarocina
Podstarszy cechu w latach 1968 – 1971

Zarząd Cechu

Romuald Sip

Właściciel zakładu fotograficznego z Jarocina,. Urodził się 17 lutego 1935r. w Jarocinie

Podstarszy cechu w latach 1968 – 1985.Mistrz szkolący w zawodzie fotograf.

Długoletni przewodniczący komisji egzaminacyjnej czeladniczo-mistrzowskiej. Zaangażowany w działalność kulturalną Towarzystwa Ziemi Jarocińskiej, kierownik Amatorskiego Klubu Filmowego „JAR”.

Za swoja działalność otrzymał min: Złoty Krzyż Zasługi, Honorowa Odznaka Rzemiosła, złotą i srebrną odznaką „Za szkolenie uczniów rzemiośle”

Zmarł po ciężkiej chorobie 18 marca 1987r.

Zarząd Cechu

Tadeusz Steinmetz

Podstarszy cechu w latach 1977 – 1981. Wcześniej w latach 1956 – 1958 opiekun młodzieży, 1960 – 1962 skarbnik zarządu, 1965 – 1977 sekretarz zarządu. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej w latach 2001 – 2009 i jej członek 1997 – 2001.

Urodził się 21 września 1922r. w Jarocinie. W latach 1947 – 2008 prowadził Zakład Stolarski w Jarocinie, na początku z ojcem Walentym a pod koniec swego życia z synem Andrzejem. Członek cechu przez cały okres prowadzenia zakładu rzemieślniczego.

Prezes Zarządu Spółdzielni Rzemieślniczej w Jarocinie w latach 1952 – 1962, sekretarz, przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni Rzemieślniczej od 1962r. do

Aktywny działacz Związku Harcerstwa Polskiego.

Nauczyciel, mistrz szkolący uczniów w zawodzie stolarz. Członek, przewodniczący Komisji Egzaminacyjnych Czeladniczo – Mistrzowskich w zawodzie stolarz przy Izbie Rzemieślniczej w Poznaniu i Kaliszu.

Radny Rady Narodowej Miasta i Gminy Jarocin przez szereg kadencji od 1952. Zmarł 30 sierpnia 2012r.

Za swoją działalność społeczną na rzecz harcerstwa, społeczności lokalnej i rzemieślniczej odznaczony min. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, srebrnym i brązowym Krzyżem Zasługi, złotym i srebrnym Medalem im. Jana Kilińskiego za zasługi dla rzemiosła polskiego, Honorową Odznaką Rzemiosła, Odznaką Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego. wyróżniony Odznaką Honorową „Szablą Kilińskiego” przez radę Izby Rzemieślniczej w Kaliszu.

Zarząd Cechu

Stanisław Nowak

Podstarszy cechu w latach 1981 – 1985. W okresie

1977 – 1981 członek zarządu. W 1978r. powołany na sekretarza zarządu.

Urodził się 12.04.1923r. w Jarocinie.

Właściciel Zakładu Mechaniki Pojazdowej w Jarocinie w latach 1967 – 1986 i w tym czasie był członkiem Cechu Rzemiosł Różnych w Jarocinie oraz Spółdzielni Rzemieślniczej w Jarocinie.

Mistrz szkolący uczniów w rzemiośle mechanika pojazdowa.

Z-ca przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej czeladniczo – Mistrzowskiej przy Izbie Rzemieślniczej w Kaliszu.

Przewodniczący Komisji Kontroli Społecznej działającej w ramach cechu. Zmarł 24 listopada 1991r.

Za działalność na rzecz środowiska rzemieślniczego

Odznaczony: Srebrnym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Medalem imienia Jana Kilińskiego za zasługi dla rzemiosła polskiego, Honorową Odznaką Rzemiosła.

Zarząd Cechu

Marian Pospieszny

Podstarszy Cechu w latach 1985 – 1989. W okresach 1989-1993 skarbnik zarządu, 1993 – 1997 członek zarządu Cechu Rzemiosł Różnych w Jarocinie.

Urodził się 17 listopada 1927r. w Wolicy Pustej k/Jarocina. 13 października 1948 powołany do służby wojskowej i po 2 latach służby został mianowany na stopień plutonowego. Prowadził zakład ślusarsko – kotlarski w Jarocinie w okresie od lipca 1957 do 2000r. Członek Cechu od 1957r. do 2000r. oraz Spółdzielni Rzemieślniczej w Jarocinie od 1957r. i nadal . Sekretarz Rady Spółdzielni w latach 1981 -1988.

W okresie swojej aktywności zawodowej mistrz szkolący uczniów w zawodzie ślusarz. Członek Komisji Egzaminacyjnej Czeladniczo – Mistrzowskiej przy Izbie Rzemieślniczej w Poznaniu i Kaliszu.

W latach 1965-1980, 1984-1992 radny Rady Narodowej Miasta i Gminy Jarocin.

Za swoją działalność na rzecz społeczności lokalnej i środowiska rzemieślniczego odznaczony min. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, srebrnym Krzyżem Zasługi, Honorową Odznaka Rzemiosła, Odznaką Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego, złotym i srebrnym Medalem imienia Jana Kilińskiego za zasługi dla rzemiosła polskiego, złota i srebrną odznaką za szkolenie uczniów, Odznaką Honorową „Szablą Kilińskiego” przez Izbę Rzemieślniczą w Kaliszu.

Długoletni prezes Klubu Seniora działającego przy cechu, senior rzemiosła obecnie aktywnie uczestniczący w spotkaniach Klubu.

 

Zarząd Cechu

Władysław Bąk

Podstarszy cechu w latach 1989 – 2005. W okresach od 1962-1965, 1968-1969, 1981-1985 skarbnik zarządu cechu, 1965 – 1968 członek zarządu – opiekun młodzieży rzemieślniczej.

Urodził się 12 sierpnia 1927r. w miejscowości Witaszyczki.

W latach 1956 – 2012 prowadził zakład elektromechaniczny w Jarocinie, będąc członkiem Cechu rzemiosł Różnych w Jarocinie i Spółdzielni Rzemieślniczej w Jarocinie.

W spółdzielni rzemieślniczej pełnił kolejno funkcje członka rady, prezesa zarządu, przewodniczącego Rady,

Mistrz szkolący uczniów w zawodzie elektromechanik. Członek Komisji Egzaminacyjnej Czeladniczo – Mistrzowskiej przy Izbie Rzemieślniczej w Kaliszu w tym zawodzie.

Członek Rady Izby Rzemieślniczej w Kaliszu.

Przez wiele lat strażak i działacz Ochotniczej Straży Pożarnej w Jarocinie.

Pod przewodnictwem Władysława Bąka 28 lipca1990r. jarocińskie rzemiosło powołało Koło Chrześcijańskiej Partii Pracy liczące w momencie założenia 110 członków.

Za swoją działalność na rzecz środowiska rzemieślniczego – cechu, spółdzielni i izb rzemieślniczych, straży pożarnej odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi . złotym i srebrnym Medalem imienia Jana Kilińskiego za zasługi dla rzemiosła polskiego, Honorową Odznaką Rzemiosła, złotą odznaką za szkolenie uczniów.

Do dnia dzisiejszego jest przewodniczącym Rady Spółdzielni Rzemieślniczej „Ogólnobranżowej” w Jarocinie jako jej członek.

Jako senior rzemiosła aktywnie uczestniczy w spotkaniach Klubu Seniora działającym przy cechu.

Zarząd Cechu

Kazimierz Pawlicki

Podstarszy cechu w latach 2009 – 2013. Członek Zarządu Cechu Rzemiosł Różnych w Jarocinie w latach 1981-1985, sekretarz 1989 – 1993r., członek 1997 – 200, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Cechu w latach 1993 – 1997.

Urodził się 26 lutego 1938r. w Wilkowyji . Zmarł 20 września 2014r. po ciężkiej chorobie. Do śmierci prowadził Zakład Instalatorstwa Elektrycznego w Wilkowyji. Był członkiem cechu od 25 maja 1974r. prowadząc działalność rzemieślniczą. Jako mistrz szkolący kształcił uczniów w zawodzie elektryk.

Przez okres prowadzenia zakładu był równocześnie członkiem Spółdzielni Rzemieślniczej w Jarocinie, będąc od 2012r. wiceprezesem zarządu spółdzielni.

Radny Powiatowej Rady narodowej Miasta i Gminy Jarocin.

Za swoją działalność na rzecz społeczności lokalnej i środowiska rzemieślniczego odznaczony: srebrnym Krzyżem Zasługi, zlotym i srebrnym medalem imienia Jana Klińskiego „Za Zasługi dla Rzemiosła Polskiego, Honorową Odznaką Rzemiosła.

Zarząd Cechu

Józef Robak

Podstarszy cechu w latach 2009 i nadal. Urodził się 24 września 1956r. w Jarocinie. Prowadzi Zakład Remontowo – Budowlany od 02 lipca 1979r. i nadal z siedzibą w Jarocinie, będąc członkiem Cechu Rzemiosł Różnych w Jarocinie. Członek Komisji Rewizyjnej Cechu 1993 – 2001, członek zarządu w latach 2005 – 2009

Członek zarządu Izby Rzemieślniczej w Kaliszu od 11 marca 2011r. i nadal, obecnie od 2015r. Viceprezes zarządu izby.

Do czasu wyboru w skład zarządu izby – członek komisji egzaminacyjnej czeladniczo- mistrzowskiej w zawodzie malarz – tapeciarz. Mistrz szkolący młodzież rzemieślniczą w zawodach malarz – tapeciarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

Aktywny i zaangażowany działacz rzemieślniczy. Współautor myśli rozbudowy i modernizacji obiektów cechowych , której realizacje rozpoczęto w 2013r. a zakończono w 2016r. Osobiście zaangażowany na każdym etapie procesu inwestycyjnego w sprawny przebieg prowadzonych prac budowlanych .

Za swoją działalność społeczną na rzecz środowiska rzemieślniczego odznaczony: złotym (2016) i srebrnym medalem (2014) im. Jana Klińskiego, srebrną odznaką „Za szkolenie uczniów” , złotą odznaką „Za zasługi dla rzemiosła” imienia Jana Kilińskiego, Odznaką Honorową „Szablą Kilińskiego” przez Izbę Rzemieślniczą w Kaliszu.

Zarząd Cechu

Stanisław Merklinger

Podstarszy cechu w latach 2013-2017.

Urodził się 29 lipca 1956r. w miejscowości Ostrowy Tuszowskie.

Naukę zawodu rozpoczął w 1971 roku, którą ukończył świadectwem czeladniczym. W 1980 roku otrzymał tytuł mistrza w zawodzie murarz. W 2013 roku otrzymał tytuł mistrza z zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

Prowadzi firmę budowlaną PUH MER-BUD z siedzibą w Radlinie od 01 lipca 1995r., będąc członkiem Cechu Rzemiosł Różnych w Jarocinie.

Mistrz szkolący uczniów w zawodzie murarz i monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

Skarbnik zarządu w kadencji 2009 – 2013.

Członek Komisji Egzaminacyjnej Czeladniczo – Mistrzowskiej w zawodzie murarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie przy Izbie Rzemieślniczej w Kaliszu.

W swej działalności społecznej na rzecz środowiska lokalnego i rzemieślniczego dał się poznać jako osoba z dużym potencjałem, mogąca służyć samorządowi rzemieślniczemu i nie tylko. Jeden z inicjatorów rozbudowy siedziby jarocińskiego cechu, zaangażowany w przebieg w latach 2013-2016.

Odznaczony Honorową Odznaka Rzemiosła w 2014r.

Zarząd Cechu

Jan Wałkowski

Podstarszy cechu od 2017r.

Urodził się 27 grudnia 1951r. w Jarocinie. Ukończył Zasadniczą Szkołę Zawodową w Jarocinie w zawodzie stolarz. Po ukończeniu szkoły pracuje w Zakładzie Stolarskim swojego ojca Aleksandra Wałkowskiego. W 1979r. uzyskuje tytuł mistrza w rzemiośle stolarskim przed komisją egzaminacyjną Izby Rzemieślniczej w Kaliszu. Rzemieślniczy Zakład Stolarski, kontynuując tradycje rodzinne po ojcu prowadzi od 04marca 1980r. i nadal, będąc przez cały ten okres członkiem Cechu Rzemiosł Różnych w Jarocinie oraz spółdzielni rzemieślniczej. Mistrz szkolący uczniów zawodzie stolarz.

Członek Komisji Rewizyjnej w latach 2009 – 2013, członek zarządu cechu od dnia 21.06.2013r. i nadal, prezes zarządu Spółdzielni Rzemieślniczej „Centrum Usług Budowlanych” w Jarocinie od dnia 11 stycznia 2012r. i nadal.

Odznaczony Honorową Odznaką Rzemiosła, złotą odznaką „Za szkolenie uczniów w rzemiośle”

WŁADZE CECHU RZEMIOSŁ RÓŻNYCH W JAROCINIE w latach 1953 – 2017

Okres kadencji od 03.06.2017r. do …r.

Jacek Dutkiewicz – starszy cechu

Józef Robak – podstarszy cechu

Jan Wałkowski – podstarszy cechu

Leszek Błaszczyk – sekretarz

Roman Łukaszewski – skarbnik

Krzysztof Kowalczyk – członek

Leszek Matela – członek

Zarząd Cechu

Okres kadencji od 21.06.2013r. do 02.06.2017r.

Jacek Dutkiewicz – starszy cechu

Józef Robak – podstarszy cechu

Stanisław Merklinger – podstarszy cechu

Marek Nowak – sekretarz

Roman Łukaszewski – skarbnik

Leszek Matela – członek

Jan Wałkowski – członek

Zarząd Cechu

Okres kadencji od 19.06.2009r. do 21.06.2013r.

Jacek Dutkiewicz – starszy cechu

Józef Robak – podstarszy cechu

Kazimierz Pawlicki – podstarszy cechu

Marek Nowak – sekretarz

Stanisław Merklinger – skarbnik

Kazimiera Roguszka – członek (do 18.05.2011r. – rezygnacja z powodów zdrowotnych)

Ireneusz Biadaszkiewicz – członek

Roman Łukaszewski – członek (od 27.05.2011r. został wybrany do zarządu cechu na walnym zgromadzeniu. za Kazimierę Roguszkę)

Okres kadencji od 17.06.2005r. do 19.06.2009r.

Antoni Regulski – starszy cechu (do śmierci 16. 02.2009r.)

Jacek Dutkiewicz – podstarszy cechu, a następnie od dnia 16.02.2009r. pełniący obowiązki starszego cechu (po śmierci Antoniego Regulskiego)

Marek Nowak – sekretarz

Jan Barniak – skarbnik

Ireneusz Biadaszkiewicz – członek

Kazimierz Pawlicki – członek

Józef Robak – członek

Okres kadencji od 25.05.2001r. do 17.06.2005r.

Antoni Regulski – starszy cechu

Władysław Bąk – podstarszy cechu

Marek Nowak – sekretarz

Jacek Dutkiewicz – skarbnik

Jan Baraniak – członek

Kazimierz Pawlicki – członek

Mirosław Stopikowski – członek

Okres kadencji od 25.06.1997r. do 25.05.2001r.

Antoni Regulski – starszy cechu

Władysław Bąk – podstarszy cechu

Marek Nowak – sekretarz

Jacek Dutkiewicz – skarbnik

Maria Orłowska – członek

Kazimierz Pawlicki – członek

Mirosław Stopikowski – członek

Okres kadencji od 28.06.1993r. do 25.06.1997r.

Antoni Regulski – starszy cechu

Władysław Bąk – podstarszy cechu

Zdzisław Nowak – sekretarz

Barbara Krawczyk – skarbnik

Marian Pospieszny – członek

Maria Orłowska – członek

Władysław Gendek – członek

Okres kadencji od 27.06.1989r. do 28.06.1993r.

Antoni Regulski – starszy cechu

Władysław Bąk – podstarszy cechu

Kazimierz Pawlicki – sekretarz

Marian Pospieszny – skarbnik

Władysław Gendek – członek

Mieczysław Gęściak – członek

Kazimierz Rzepczyk – członek

Okres kadencji od 27.05.1985r.do 27.06.1989r.

Antoni Regulski – starszy cechu

Marian Pospieszny – podstarszy cechu

Władysław Bąk – podstarszy cechu

Zbigniew Patoka – sekretarz

Kazimierz Rzepczyk – skarbnik

Kazimierz Leśniewski – członek

Władysław Gendek – członek

Mirosław Stopikowski – członek

Okres kadencji od 29.06.1981r. do 27.05.1985r.

Jan Bartkowiak – starszy cechu

Romuald Sip – I podstarszy cechu

Stanisław Nowak – II podstarszy cechu

Zbigniew Patoka – sekretarz

Władysław Bąk – skarbnik

Kazimiera Roguszka – członek

Kazimierz Pawlicki – członek

Kazimierz Leśniewski – członek

Władysław Gendek – członek

Okres kadencji od 05.06.1977r. do 29.06.1981r.

Jan Bartkowiak – starszy cechu

Romuald Sip – I podstarszy cechu

Tadeusz Steinmetz – II podstarszy cechu

Benedyk Woelke – sekretarz (rezygnacja z funkcji członka zarządy i sekretarza z dnia 28.06.1978r.)

Henryk Bartniczak – skarbnik

Stanisław Nowak – członek (w dniu 28.06.1978r. został powołany na sekretarz w zastępstwie Benedykta Woelke)

Kazimierz Rzepczyk – członek

Bogusław Stasik – członek (powołany w dniu 28.06.1978r. w skład zarządu w zastępstwie Benedykta Woelke)

Okres kadencji od 24.06.1973r. do 05.06.1977r.

Jan Bartkowiak – starszy cechu

Romuald Sip – I podstarszy cechu

Henryk Tomalak – II podstarszy cechu

Tadeusz Steinmetz – sekretarz

Kazimierz Rzepczyk – członek

Kazimierz Kostuj – członek

Henryk Bartniczak – członek

Okres kadencji do 03.05.1971r. do 24.06.1973r.

Jan Bartkowiak – starszy cechu

Romuald Sip – I podstarszy cechu

Henryk Tomalak – II podstarszy cechu

Tadeusz Steinmetz – sekretarz

Kazimierz Rzepczyk – skarbnik

Kazimierz Kostuj – opiekun młodzieży

Okres kadencji od 20.10.1968r. do 03.05.1971r.

Jan Bartkowiak – starszy cechu

Henryk Tomalak – I podstarszy cechu

Benedyk Woelke – II podstarszy cechu

Tadeusz Steinmetz – sekretarz

Władysław Bąk – skarbnik (rezygnacja z funkcji skarbnika i członka zarząd – protokół z dnia09.10.1969r., protokół 8/10/69)

Romuald SIP – członek

Kazimierz Kostuj – skarbnik (powołany w skład zarządu w dniu 15.12.1969r. w zastępstwie Władysława Bąka)

Okres kadencji od 02.05.1965r. do 20.10.1968r.

Jan Bartkowiak – starszy cechu

Kazimierz Chwaliński – I podstarszy cechu

Henryk Tomalak – II podstarszy cechu

Tadeusz Steinmetz – sekretarz

Benedyk Woelke – skarbnik

Władysław Bąk – opiekun młodzieży

Okres kadencji od 27.05.1962r. do 02.05.1965r.

Jan Bartkowiak – starszy cechu

Kazimierz Chwaliński – I podstarszy cechu

Ludwik Skubich – II podstarszy cechu

Benedyk Woelke – sekretarz

Władysław Bąk – skarbnik

Edmund Konieczny – opiekun młodzieży

Okres kadencji od 07.12.1958r. do 27.05.1962r.

Jan Bartkowiak – starszy cechu

Kazimierz Chwaliński – I podstarszy cechu

Ludwik Skubich – II podstarszy cechu

Kazimierz Galewski – sekretarz

Eugeniusz Włodarczyk – skarbnik (do 05.11.1960r. ustanie członkostwa z powodu śmierci)

Edmund Konieczny – opiekun młodzieży

Tadeusz Steinmetz – skarbnik(powołany w skład zarządu w dniu 07.11.1960r. w zastępstwie Eugeniusza Włodarczyka – zmarłego członka zarządu)

Okres kadencji od 02.12.1956r. do 07.12.1958r.

Jan Bartkowiak – starszy cechu

Kazimierz Chwaliński – I podstarszy cechu

Stanisław Musiałek – II podstarszy cechu

Ludwik Skubich – sekretarz

Ludwik Rutkowski – skarbnik

Tadeusz Steinmetz – opiekun młodzieży

Okres kadencji od 01.07.1953r. do 02.12.1956r. – zarząd komisaryczny

Antoni Szymański – starszy cechu

Kazimierz Chwaliński – podstarszy cechu

Alfons Woelke – sekretarz

Augustyn Adamek – skarbnik

Ludwik Skubich – członek zarządu

Kazimierz Galewski – członek zarządu

Józef Gościniak – członek zarządu