Skip to content

STATUT CECHU

  TEKST JEDNOLITY STATUTU

  CECHU RZEMIOSŁ RÓŻNYCH

W  JAROCINIE

uchwalony w dniu 19.06.2009r.

z uwzględnieniem zmian dokonanych uchwałą

Walnego Zgromadzenia Członków

 nr 5/2021 z dnia 5 listopada 2021r.

 

STATUT CECHU