Skip to content

STATUT CECHU

  TEKST JEDNOLITY STATUTU

  CECHU RZEMIOSŁ RÓŻNYCH

W  JAROCINIE

uchwalony w dniu 19.06.2009r.

z uwzględnieniem zmian dokonanych uchwałą

Walnego Zgromadzenia Członków nr 5/2024 z dn. 19.04.2024r.

 

STATUT CECHU TEKST JEDNOLITY