władze 1

STARSI CECHU

Antoni Szymański
Starszy Cechu
1953 – 1956

W latach 1948 – 1953r. Starszy Cechu Krawców, Cechu Rzemiosł Włókienniczych.

01 lipca 1953r. zarządzeniem z dnia 30 czerwca 1953r. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu, powstaje Cech Rzemiosł Różnych w Jarocinie w miejsce zlikwidowanych cechów branżowych. Powołano zarząd komisaryczny, w skład którego wszedł jako Starszy Cechu Rzemiosł Różnych w Jarocinie.

Starszym Cechu był do 02 grudnia 1956r. tj. do wolnych wyborów starszyzny cechowej, które odbyły się na Walnym Zgromadzeniu Członków Cechu Rzemiosł Różnych w Jarocinie.

władze 1

Jan Bartkowiak
Starszy Cechu
1956-1985

Urodził się 27 maja 1919r. w Bleischein (Niemcy).

Bezpośrednio po oswobodzeniu Jarocina w 1945r. organizuje swój własny warsztat krawiecki i jako mistrz rozpoczyna także szkolenie uczniów. Jako członek Cechu Krawców zostaje w 1945r. jego sekretarzem, a następnie w wyniku wolnych wyborów na walnym zgromadzeniu członków Cechu Rzemiosł Różnych w Jarocinie w dniu 02 grudnia 1956r. zostaje starszym cechu.

Funkcje tę pełni nieprzerwanie prawie przez 29 lat do 27 maja 1985r.

W tym okresie działa czynnie na rzecz środowiska rzemieślniczego jarocińskiego i wielkopolskiego. Zostaje członkiem Rady Izby Rzemieślniczej w Poznaniu, a w latach 1963 do 1972 pełni w imieniu Rady funkcję członka zarządu Izby.

Po powołaniu Izby Rzemieślniczej w Kaliszu w 1978r. zostaje wybrany członkiem Rady Izby, a w 1981r. członkiem prezydium Rady.

Uzupełnieniem działalności w środowisku rzemieślniczym jest funkcja Prezesa Zarządu i Przewodniczącego Rady Spółdzielni rzemieślniczej w Jarocinie, pełniona w latach 1962 – 1980 z pewnymi przerwami.

Działa również w radach narodowych jako radny Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu w latach 1963-1969 oraz jako radny rady Narodowej Miasta i Gmin Jarocin.

Jako mistrz krawiecki był nauczycielem przedmiotów zawodowych branży włókienniczej w zasadniczej Szkole Zawodowej dla Pracujących przez 16 lat oraz mistrzem szkolącym uczniów w zawodzie krawiec.

Za okresu pełnienia prze niego funkcji starszego cechu pozyskano środki i zakupiono w 1961r. nieruchomość przy ul. Wrocławskiej nr 12, którą przebudowano na potrzeby siedziby Cechu Rzemiosł Różnych w Jarocinie.

Za swoją działalność społeczną i zawodową odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, srebrnym i złotym Krzyżem Zasługi, medalem imienia Jana Kilińskiego za Zasługi dla Rzemiosła Polskiego, złotą i srebrna odznaką „Za Szkolenie Uczniów w Rzemiośle” odznaką honorową za zasługi dla woj. kaliskiego, odznaką Zasłużony Pracownik Handlu i Usług.

Zmarł 02 października 2002r.

władze 1

Antoni Regulski
Starszy cechu
1985 – 2009

Urodził się 12 czerwca 1946r. w Siedleminie. Ukończył szkołę zawodową w Jarocinie w zawodzie stolarz. Po szkole pracował w Jarocińskiej Fabryce Mebli.

W 1976r. otwiera własny zakład stolarski i zostaje członkiem Cechu Rzemiosł Różnych w Jarocinie, a w 1978r. członkiem Spółdzielni Rzemieślniczej w Jarocinie. Zdobywa tytuł mistrza w zawodzie stolarz, kończy kurs pedagogiczny i w swoim zakładzie szkoli uczniów. Członek Komisji Egzaminacyjnej czeladniczo-mistrzowskiej przy Izbie Rzemieślniczej w Kaliszu.

Od 1981r. Zastępca Przewodniczącego Rady Spółdzielni Rzemieślniczej.

27 maja 1985r. zostaje wybrany na Walnym Zgromadzeniu Delegatów Cechu Rzemiosł Różnych w Jarocinie – Starszym Cechu.

Członek Bractwa Kurkowego.

Był cenionym i uznanym fachowcem, rzemieślnikiem w swoim zawodzie. Czynnie włączał się w prace społeczne dla rzecz cechu, spółdzielni rzemieślniczej, bractwa kurkowego.

Jego dziełem jako stolarza jest wykonanie fotela dla papieża Jana Pawła II w czasie jego wizyty w Kaliszu w dniu 4 czerwca 1997r. w ramach V pielgrzymki do ojczyzny. Fotel wybity był białą skórą przez Ryszarda Wosińskiego, właściciela Zakładu Tapicerskiego z Jarocina.

Odznaczony: srebrnym krzyżem zasługi, złoty i srebrnym Medalem imienia Jana Kilińskiego za zasługo dla rzemiosła polskiego, Honorową

Odznaką Rzemiosła, złotą i srebrną odznaką „Za szkolenie Uczniów w rzemiośle”,

Zmarł po ciężkiej chorobie w dniu 16 lutego 2009r. (24 lata jako starszy cechu), w czasie której zastępował go podstarszy cechu Jacek Dutkiewicz.

władze 1

Jacek Stanisław Dutkiewicz
Starszy Cechu
2009 – nadal

Urodził się 3 września 1956r. w Bolesławowie pow. Gostyń Wlkp.

Od najmłodszych lat zainteresowany motoryzacją, historią Polski i sportem. Dziadek i ojciec wpoili mu patriotyzm, zaangażowanie w pracę społeczną na rzecz Małej Ojczyzny. Ukończył Szkołę Podstawową w Zimnowodzie w 1971r. , następnie Zasadniczą Szkołę Samochodową i 3 letnie Technikum Samochodowe w Poznaniu, zakończone maturą w roku 1977. Drugą pasją oprócz motoryzacji był i jest sport, a szczególnie piłka nożna. Trenował w Lechu, a następnie kontynuował karierę piłkarza w Grunwaldzie Poznań. Czteroletni staż jako mechanik – kierowca w państwowej firmie, pozwolił mu na otwarcie od 05 lipca 1982 własnego warsztatu samochodowego. Jako wspólnik spółki cywilnej wspólnie z Janem Brzozowskim otwiera zakład rzemieślniczy świadczący usługi w zakresie mechaniki i konserwacji pojazdów samochodowych, początkowo na ul. Szubianki 16, a następnie na ul. Wrocławskiej 225.

Zostaje członkiem Cechu Rzemiosł Różnych w Jarocinie.

Od 21 lipca 1997r. prowadzi firmę samodzielnie, obecnie pod nazwą AUTO-DUTKIEWICZ Jacek Dutkiewicz. Początkowo firma mieściła się w pomieszczeniach o pow. 60 m2 , a na przestrzeni 35 lat rozrosła się do przedsiębiorstwa, gdzie pod dachem znajduje się salon wystawowy samochodów Fiat , hala naprawy samochodów, blacharnia, stacja kontroli pojazdów, magazyn części zamiennych, biuro obsługi klienta, księgowość pomieszczenia socjalne dla pracowników o pow. 1200 m2. Dzisiaj firma zatrudnia 18 pracowników, w większości rekrutujących się z byłych uczniów oraz 6 uczniów . Uzyskuje tytuł mistrza w zawodzie mechanik, elektromechanik i blacharz samochodowy. Inwestor, pracodawca, mistrz szkolący uczniów, działacz rzemieślniczy, sportowy i społeczny.

Prowadzenie salonu samochodowego marki FIAT podniosło prestiż firmy, zauważony przez władze samorządowe miasta i rzemiosła. W 1997r. zostaje wybrany w skład zarządu Cechu Rzemiosł Różnych.

Jako działacz sportowy zostaje wybrany w 2002r. w skład zarządu Jarocińskiego Klubu Sportowego, gdzie pełnił funkcję skarbnika do roku 2013. Będąc działaczem sportowym nie zaniedbywał pracy samorządowej rzemiosła, jako członek zarządu Cechu od 25 czerwca 1997r. – skarbnik i kolejne kadencje, a od 17 czerwca 2005r. podstarszy cechu. Na przełomie 2008/2009 w czasie choroby Starszego Cechu Antoniego Regulskiego i po jego śmierci 16 lutego 2009r. pełni obowiązki starszego Cechu do czasu zwołania walnego zgromadzenia członków, w celu dokonania wyboru władz samorządowych na kolejną kadencję.

W dniu 19 czerwca 2009 zostaje wybrany na walnym zgromadzeniu członków – starszym cechu i pełni tę funkcję do dnia dzisiejszego. Działacz Izby Rzemieślniczej w Kaliszu, członek rady izby od 2006r. a od 2011r. pełni funkcje przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Izby.

Delegat Izby na Kongres Rzemiosła Polskiego w Warszawie od 2015 i nadal.

Mistrz szkolący młodzież rzemieślniczą w zawodzie mechanik elektromechanik pojazdów samochodowych oraz blacharz pojazdowy. Członek komisji egzaminacyjnych w zawodzie mechanik i elektro-mechanik pojazdów samochodowy oraz przewodniczący komisji egzaminacyjnej w zawodzie blacharz samochodowy przy Izbie Rzemieślniczej w Kaliszu.

Wyszkolił na przestrzeni lat 1984 – 2017 ponad100 uczniów, za co Związek Rzemiosła Polskiego w Warszawie uhonorował go Srebrną i Złotą odznaką „Za szkolenie uczniów w rzemiośle”.

Praca na rzecz społeczności lokalnej sportowo-samorządowej rzemiosła, nie przeszkadzała w rozwoju własnej firmy . Oprócz ciągłego rozbudowywania własnej firmy, wraz z zarządem Cech Rzemiosł Różnych w Jarocinie w roku 2012 podejmuje decyzje o rozbudowie i nadbudowie budynku – siedziby Cechu przy ul. Wrocławskiej 12 . Prace inwestycyjne prowadzone były etapowo na przełomie 2013-2016 roku, ukończone oddaniem w 16.03.2016r. nowo powstałego budynku do użytkowania. W budynku oprócz biur Cechu znalazły swoje miejsce do prowadzenie własnej działalności gospodarczej: zakład fryzjerski, sklep mięsny, gabinet kosmetyczny, sklep odzieżowy i sklep papierniczo-zabawkarski oraz biuro poselskie posła RP.

Osobiście zaangażowany w sprawny przebieg prowadzonych prac, których efektem jest oddanie w marcu 2016r. nowopowstałych obiektów do użytkowania. Oprócz wymiernych i namacalnych rzeczy jakich dokonał Starszy Cechu Jacek Dutkiewicz, a zarazem właściciel firmy Auto Dutkiewicz są jeszcze dokonania dnia codziennego. Stały nadzór nad szkoleniem uczniów w rzemieślni-czych zakładach pracy, których cech zrzesza 226 członków w tym 204, którzy szkolą uczniów. Bieżąca współpraca z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 i 1 w Jarocinie, obecność na wszystkich spotkaniach z młodzieżą i gronem pedagogicznym szkół. Praca społeczna w Powiatowej Radzie Zatrudnienia przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Jarocinie, piastując funkcję zastępcy przewodniczącego Rady. Członek Rady Dealerów Stowarzyszenia Dealerów Grupy Fiat Chrysler Jeep w Polsce z siedzibą w Warszawie , na stanowisku Przewodniczący Komisji Rewizyjnej SDGFCJ . Za zasługi i pracę na rzecz rzemiosła i społeczności lokalnej otrzymał liczne wyróżnienia i odznaczenia.

ODZNACZONY: Brązowym Krzyżem Zasługi nadanym przez Prezydenta RP (2016),

Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2015),

Szabla Kilińskiego ZRP w Warszawie (2018)

Srebrnym, złotym i platynowym medalem imienia Jana Kilińskiego „Za Zasługi dla Rzemiosł Polskiego”,

Srebrną i złotą odznaką „Za szkolenie uczniów rzemiośle”, Srebrną i złotą odznaką „Za zasługi dla rzemiosła im. Jana Kilińskiego”, Odznaką Honorową „Szablą Kilińskiego” przez Izbę Rzemieślniczą w Kaliszu. Brązowe, srebrne ,złote odznaki Kaliskiego i Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej

PODSTARSI CECHU

Notka biograficzna:

Kazimierz Chwaliński
Właściciel zakładu rymarskiego z Jarocina
Podstarszy cechu w latach 1953 – 1968

Stanisław Musiałek
Właściciel zakładu szewskiego z Jarocina
Podstarszy cechu w latach 1956 – 1958

Ludwik Skubich
Właściciel zakładu kamieniarskiego z Jarocina
Podstarszy cechu w latach 1958 – 1965

Henryk Tomalak
Właściciel zakładu malarskiego z Jarocina
Podstarszy cechu w latach 1965 – 1977

Benedyk Woelke
Właściciel zakładu ślusarskiego z Jarocina
Podstarszy cechu w latach 1968 – 1971

władze 1

Romuald Sip

Właściciel zakładu fotograficznego z Jarocina,. Urodził się 17 lutego 1935r. w Jarocinie

Podstarszy cechu w latach 1968 – 1985.Mistrz szkolący w zawodzie fotograf.

Długoletni przewodniczący komisji egzaminacyjnej czeladniczo-mistrzowskiej. Zaangażowany w działalność kulturalną Towarzystwa Ziemi Jarocińskiej, kierownik Amatorskiego Klubu Filmowego „JAR”.

Za swoja działalność otrzymał min: Złoty Krzyż Zasługi, Honorowa Odznaka Rzemiosła, złotą i srebrną odznaką „Za szkolenie uczniów rzemiośle”

Zmarł po ciężkiej chorobie 18 marca 1987r.

władze 1

Tadeusz Steinmetz

Podstarszy cechu w latach 1977 – 1981. Wcześniej w latach 1956 – 1958 opiekun młodzieży, 1960 – 1962 skarbnik zarządu, 1965 – 1977 sekretarz zarządu. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej w latach 2001 – 2009 i jej członek 1997 – 2001.

Urodził się 21 września 1922r. w Jarocinie. W latach 1947 – 2008 prowadził Zakład Stolarski w Jarocinie, na początku z ojcem Walentym a pod koniec swego życia z synem Andrzejem. Członek cechu przez cały okres prowadzenia zakładu rzemieślniczego.

Prezes Zarządu Spółdzielni Rzemieślniczej w Jarocinie w latach 1952 – 1962, sekretarz, przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni Rzemieślniczej od 1962r. do

Aktywny działacz Związku Harcerstwa Polskiego.

Nauczyciel, mistrz szkolący uczniów w zawodzie stolarz. Członek, przewodniczący Komisji Egzaminacyjnych Czeladniczo – Mistrzowskich w zawodzie stolarz przy Izbie Rzemieślniczej w Poznaniu i Kaliszu.

Radny Rady Narodowej Miasta i Gminy Jarocin przez szereg kadencji od 1952. Zmarł 30 sierpnia 2012r.

Za swoją działalność społeczną na rzecz harcerstwa, społeczności lokalnej i rzemieślniczej odznaczony min. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, srebrnym i brązowym Krzyżem Zasługi, złotym i srebrnym Medalem im. Jana Kilińskiego za zasługi dla rzemiosła polskiego, Honorową Odznaką Rzemiosła, Odznaką Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego. wyróżniony Odznaką Honorową „Szablą Kilińskiego” przez radę Izby Rzemieślniczej w Kaliszu.

władze 1

Stanisław Nowak

Podstarszy cechu w latach 1981 – 1985. W okresie

1977 – 1981 członek zarządu. W 1978r. powołany na sekretarza zarządu.

Urodził się 12.04.1923r. w Jarocinie.

Właściciel Zakładu Mechaniki Pojazdowej w Jarocinie w latach 1967 – 1986 i w tym czasie był członkiem Cechu Rzemiosł Różnych w Jarocinie oraz Spółdzielni Rzemieślniczej w Jarocinie.

Mistrz szkolący uczniów w rzemiośle mechanika pojazdowa.

Z-ca przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej czeladniczo – Mistrzowskiej przy Izbie Rzemieślniczej w Kaliszu.

Przewodniczący Komisji Kontroli Społecznej działającej w ramach cechu. Zmarł 24 listopada 1991r.

Za działalność na rzecz środowiska rzemieślniczego

Odznaczony: Srebrnym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Medalem imienia Jana Kilińskiego za zasługi dla rzemiosła polskiego, Honorową Odznaką Rzemiosła.

władze 1

Marian Pospieszny

Podstarszy Cechu w latach 1985 – 1989. W okresach 1989-1993 skarbnik zarządu, 1993 – 1997 członek zarządu Cechu Rzemiosł Różnych w Jarocinie.

Urodził się 17 listopada 1927r. w Wolicy Pustej k/Jarocina. 13 października 1948 powołany do służby wojskowej i po 2 latach służby został mianowany na stopień plutonowego. Prowadził zakład ślusarsko – kotlarski w Jarocinie w okresie od lipca 1957 do 2000r. Członek Cechu od 1957r. do 2000r. oraz Spółdzielni Rzemieślniczej w Jarocinie od 1957r. i nadal . Sekretarz Rady Spółdzielni w latach 1981 -1988.

W okresie swojej aktywności zawodowej mistrz szkolący uczniów w zawodzie ślusarz. Członek Komisji Egzaminacyjnej Czeladniczo – Mistrzowskiej przy Izbie Rzemieślniczej w Poznaniu i Kaliszu.

W latach 1965-1980, 1984-1992 radny Rady Narodowej Miasta i Gminy Jarocin.

Za swoją działalność na rzecz społeczności lokalnej i środowiska rzemieślniczego odznaczony min. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, srebrnym Krzyżem Zasługi, Honorową Odznaka Rzemiosła, Odznaką Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego, złotym i srebrnym Medalem imienia Jana Kilińskiego za zasługi dla rzemiosła polskiego, złota i srebrną odznaką za szkolenie uczniów, Odznaką Honorową „Szablą Kilińskiego” przez Izbę Rzemieślniczą w Kaliszu.

Długoletni prezes Klubu Seniora działającego przy cechu, senior rzemiosła obecnie aktywnie uczestniczący w spotkaniach Klubu.

 

władze 1

Władysław Bąk

Podstarszy cechu w latach 1989 – 2005. W okresach od 1962-1965, 1968-1969, 1981-1985 skarbnik zarządu cechu, 1965 – 1968 członek zarządu – opiekun młodzieży rzemieślniczej.

Urodził się 12 sierpnia 1927r. w miejscowości Witaszyczki.

W latach 1956 – 2012 prowadził zakład elektromechaniczny w Jarocinie, będąc członkiem Cechu rzemiosł Różnych w Jarocinie i Spółdzielni Rzemieślniczej w Jarocinie.

W spółdzielni rzemieślniczej pełnił kolejno funkcje członka rady, prezesa zarządu, przewodniczącego Rady,

Mistrz szkolący uczniów w zawodzie elektromechanik. Członek Komisji Egzaminacyjnej Czeladniczo – Mistrzowskiej przy Izbie Rzemieślniczej w Kaliszu w tym zawodzie.

Członek Rady Izby Rzemieślniczej w Kaliszu.

Przez wiele lat strażak i działacz Ochotniczej Straży Pożarnej w Jarocinie.

Pod przewodnictwem Władysława Bąka 28 lipca1990r. jarocińskie rzemiosło powołało Koło Chrześcijańskiej Partii Pracy liczące w momencie założenia 110 członków.

Za swoją działalność na rzecz środowiska rzemieślniczego – cechu, spółdzielni i izb rzemieślniczych, straży pożarnej odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi . złotym i srebrnym Medalem imienia Jana Kilińskiego za zasługi dla rzemiosła polskiego, Honorową Odznaką Rzemiosła, złotą odznaką za szkolenie uczniów.

Do dnia dzisiejszego jest przewodniczącym Rady Spółdzielni Rzemieślniczej „Ogólnobranżowej” w Jarocinie jako jej członek.

Jako senior rzemiosła aktywnie uczestniczy w spotkaniach Klubu Seniora działającym przy cechu.

władze 1

Kazimierz Pawlicki

Podstarszy cechu w latach 2009 – 2013. Członek Zarządu Cechu Rzemiosł Różnych w Jarocinie w latach 1981-1985, sekretarz 1989 – 1993r., członek 1997 – 200, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Cechu w latach 1993 – 1997.

Urodził się 26 lutego 1938r. w Wilkowyji . Zmarł 20 września 2014r. po ciężkiej chorobie. Do śmierci prowadził Zakład Instalatorstwa Elektrycznego w Wilkowyji. Był członkiem cechu od 25 maja 1974r. prowadząc działalność rzemieślniczą. Jako mistrz szkolący kształcił uczniów w zawodzie elektryk.

Przez okres prowadzenia zakładu był równocześnie członkiem Spółdzielni Rzemieślniczej w Jarocinie, będąc od 2012r. wiceprezesem zarządu spółdzielni.

Radny Powiatowej Rady narodowej Miasta i Gminy Jarocin.

Za swoją działalność na rzecz społeczności lokalnej i środowiska rzemieślniczego odznaczony: srebrnym Krzyżem Zasługi, zlotym i srebrnym medalem imienia Jana Klińskiego „Za Zasługi dla Rzemiosła Polskiego, Honorową Odznaką Rzemiosła.

władze 1

Józef Robak

Podstarszy cechu w latach 2009 i nadal. Urodził się 24 września 1956r. w Jarocinie. Prowadzi Zakład Remontowo – Budowlany od 02 lipca 1979r. i nadal z siedzibą w Jarocinie, będąc członkiem Cechu Rzemiosł Różnych w Jarocinie. Członek Komisji Rewizyjnej Cechu 1993 – 2001, członek zarządu w latach 2005 – 2009

Członek zarządu Izby Rzemieślniczej w Kaliszu od 11 marca 2011r. i nadal, obecnie od 2015r. Viceprezes zarządu izby.

Do czasu wyboru w skład zarządu izby – członek komisji egzaminacyjnej czeladniczo- mistrzowskiej w zawodzie malarz – tapeciarz. Mistrz szkolący młodzież rzemieślniczą w zawodach malarz – tapeciarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

Aktywny i zaangażowany działacz rzemieślniczy. Współautor myśli rozbudowy i modernizacji obiektów cechowych , której realizacje rozpoczęto w 2013r. a zakończono w 2016r. Osobiście zaangażowany na każdym etapie procesu inwestycyjnego w sprawny przebieg prowadzonych prac budowlanych .

Za swoją działalność społeczną na rzecz środowiska rzemieślniczego odznaczony: złotym (2016) i srebrnym medalem (2014) im. Jana Klińskiego, srebrną odznaką „Za szkolenie uczniów” , złotą odznaką „Za zasługi dla rzemiosła” imienia Jana Kilińskiego, Odznaką Honorową „Szablą Kilińskiego” przez Izbę Rzemieślniczą w Kaliszu.

władze 1

Stanisław Merklinger

Podstarszy cechu w latach 2013-2017.

Urodził się 29 lipca 1956r. w miejscowości Ostrowy Tuszowskie.

Naukę zawodu rozpoczął w 1971 roku, którą ukończył świadectwem czeladniczym. W 1980 roku otrzymał tytuł mistrza w zawodzie murarz. W 2013 roku otrzymał tytuł mistrza z zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

Prowadzi firmę budowlaną PUH MER-BUD z siedzibą w Radlinie od 01 lipca 1995r., będąc członkiem Cechu Rzemiosł Różnych w Jarocinie.

Mistrz szkolący uczniów w zawodzie murarz i monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

Skarbnik zarządu w kadencji 2009 – 2013.

Członek Komisji Egzaminacyjnej Czeladniczo – Mistrzowskiej w zawodzie murarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie przy Izbie Rzemieślniczej w Kaliszu.

W swej działalności społecznej na rzecz środowiska lokalnego i rzemieślniczego dał się poznać jako osoba z dużym potencjałem, mogąca służyć samorządowi rzemieślniczemu i nie tylko. Jeden z inicjatorów rozbudowy siedziby jarocińskiego cechu, zaangażowany w przebieg w latach 2013-2016.

Odznaczony Honorową Odznaka Rzemiosła w 2014r.

władze 1

Jan Wałkowski

Podstarszy cechu od 2017r.

Urodził się 27 grudnia 1951r. w Jarocinie. Ukończył Zasadniczą Szkołę Zawodową w Jarocinie w zawodzie stolarz. Po ukończeniu szkoły pracuje w Zakładzie Stolarskim swojego ojca Aleksandra Wałkowskiego. W 1979r. uzyskuje tytuł mistrza w rzemiośle stolarskim przed komisją egzaminacyjną Izby Rzemieślniczej w Kaliszu. Rzemieślniczy Zakład Stolarski, kontynuując tradycje rodzinne po ojcu prowadzi od 04marca 1980r. i nadal, będąc przez cały ten okres członkiem Cechu Rzemiosł Różnych w Jarocinie oraz spółdzielni rzemieślniczej. Mistrz szkolący uczniów zawodzie stolarz.

Członek Komisji Rewizyjnej w latach 2009 – 2013, członek zarządu cechu od dnia 21.06.2013r. i nadal, prezes zarządu Spółdzielni Rzemieślniczej „Centrum Usług Budowlanych” w Jarocinie od dnia 11 stycznia 2012r. i nadal.

Odznaczony Honorową Odznaką Rzemiosła, złotą odznaką „Za szkolenie uczniów w rzemiośle”

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI REWIZYJNEJ w latach 1981 – 2017

władze 1

Mieczysław Głębocki

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej w latach 1981- 1993.

Właściciel zakładu cukierniczego z Jarocina.

władze 1

Jan Kieliński

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej w latach 1993 – 2001.

Właściciel zakładu

ślusarskiego z Łuszczanowa.

władze 1

Tadeusz Steinmetz

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej w latach 2001-2009. Jej członek w okresie 1997-2001. Właściciel zakładu stolarskiego z Jarocina

władze 1

Zdzisław Nowak

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej w latach 2009– 2013.

Jej członek 2013 – 2017. Właściciel zakładu mechaniki pojazdowej z Jarocina.

władze 1

Eugeniusz Wojtczak

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej w latach 2013 i nadal, zastępca przewodniczącego 2009 – 2013.

Właściciel zakładu mechaniki pojazdowej z Goliny

PRZEWODNICZĄCY SĄDU CECHOWEGO w latach 1981 – 2017

władze 1

Franciszek Konarczak

Przewodniczący Sądu Cechowego

w latach 1981 – 1985

Właściciel zakładu ślusarskiego z Jarocina

władze 1

Jan Ewiak

Przewodniczący Sądu Cechowego

w latach 1985 – 1993

Właściciel zakładu krawieckiego z Jarocina

władze 1

Kazimierz Pawlicki

Przewodniczący Sądu Cechowego

w latach 1993 – 1997.

Właściciel zakładu Instalatorstwa Elektrycznego z Wilkowyji.

władze 1

Marian Michalak

Przewodniczący Sądu Cechowego

w latach 1997 – 2005

Właściciel firmy Gastronomicznej z Jarocina.

władze 1

Stanisław Bartniczak

Przewodniczący Sądu

Cechowego w latach 2005-2009.

Właściciel zakładu instalatorstwa elektrycznego z Ciświcy.

władze 1

Sebastian Kaczmarek

Przewodniczący Sądu Cechowego w latach 2009 – 2013.

Właściciel Zakładu

Blacharsko – Dekarskiego

z Jarocina.

władze 1

Jacek Sopniewski

Przewodniczący Sądu Cechowego

w latach 2013 do nadal.

Właściciel zakładu

Elektromechaniki Pojazdowej

z Jarocina

KIEROWNICY BIURA CECHU

władze 1

Stefan Koluśniewski

Urodził się 05 sierpnia 1941r. w Witaszycach. Początkowo mieszkający w Witaszycach, a następnie w Jarocinie. Ukończył Liceum Ogólnokształcącego. W latach 1961 – 1963 odbył zasadniczą służbę wojskową.

W okresie od 01.09.1959r. do 31.12.1963r. zatrudniony w Banku Spółdzielczym w Jarocinie.

W dniu 01.01.1964r. rozpoczął pracę na stanowisku kierownika biura Cechu Rzemiosł Różnych, gdzie pełnił tę funkcje do dnia 31.07.1989r.

Za swoją działalność zawodową i społeczną był odznaczony między innymi: Zloty i Srebrnym Krzyżem Zasługi (1973), Srebrnym Medalem imienia Jana Kilińskiego za zasługi dla rzemiosła polskiego, Honorową Odznaką Rzemiosła, Złotą Odznaką „Za zasługi dla rzemiosła” imienia Jana Kilińskiego, złota odznaka „za zasługi dla rozwoju rzemiosła Wielkopolskiego (1978), srebrna odznaka z okazji jubileuszu 50 – lecia Izby Rzemieślniczej w Poznaniu (1969), odznaka Rzemiosła Kaliskiego (1983), złota odznaka „Za zasługi dla rzemiosła” imienia Jana Kilińskiego,

Odznaka Honorową PCK czwartego stopnia.

władze 1

Aleksandra Mikołajczak

Urodziła się 30.01.1947r. w Ludwinowie. Początkowo mieszkająca w Ludwinowie, powiat jarociński, a następnie w Jarocinie.

Ukończyła Liceum Ogólnokształcące w Jarocinie w 1966r.

W latach 1966 – 1973r. zatrudniona w Zakładzie Remontowo – Budowlanym w Kombinacie PGR w Raszewach jako starsza księgowa.

Od dnia 01.02.1973r. rozpoczęła pracę w Cechu Rzemiosł Różnych w Jarocinie na stanowisku starszego inspektora biura pełniącego obowiązki starszego księgowego. Po kolejnych drogach awansu 01.09.1984r. zostaje powołana na stanowisko głównego księgowego cechu. Po rezygnacji z pracy w cechu kierownika biura Stefana Koluśniewskiego, od dnia 01.08.1989r. pełniła obowiązki kierownika biura cechu. Po przejściu na emeryturę w 2002r. nadal pracowała w cechu aż do 31.12.2010r.

Za swoją działalność zawodową i społeczną została odznaczona: srebrnym Medalem imienia Jana Kilińskiego za zasługi dla rzemiosła polskiego, Honorową Odznaką Rzemiosła, złotą Odznaką „Za zasługi dla rzemiosła” imienia Jana Kilińskiego.

władze 1

Alina Krawczyńska

Urodziła się 25 maja 1961r. w Jarocinie. Zamieszkała w Golinie k/Jarocina

Ukończyła Liceum Ekonomiczne w 1980r.

Zatrudniona w Cechu Rzemiosł Różnych w Jarocinie od dnia 08 lipca 1980r.do nadal.

Kolejno zajmowała stanowisko: referenta, starszego referenta, inspektora biura, a od 01 czerwca 2012r. objęła stanowisko kierownika, dyrektora biura cechu.

Za swoją działalność zawodową została wyróżniona: srebrnym Medalem imienia Jana Kilińskiego za zasługi dla rzemiosła polskiego wraz z odznaką, Honorową Odznaką Rzemiosła, uchwałą Rady i Zarządu Izby Rzemieślniczej w Kaliszu Złotą Odznaką „Za zasługi dla rzemiosła” imienia Jana Kilińskiego.

władze 1

Kowalczyk Monika

inspektor ds. ekonomiczno – samo-rządowych cechu.  W 1996 r. ukończyła Liceum Ekonomiczne w Jarocinie. W 2002 r. obroniła tytuł magistra pedagogiki w zakresie bibliotekarstwa i informacji naukowej na Uniwersytecie im.

A. Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1998 – 2005 pracowała w firmie „Auto-Dutkiewicz”, a od 2005 do 2010 r. jako kierownik kas w „Pinia”Sp. z o.o.

Od kwietnia 2011r. pracuje w Cechu Rzemiosł Różnych w Jarocinie.

WŁADZE CECHU RZEMIOSŁ RÓŻNYCH W JAROCINIE w latach 1953 – 2017

Okres kadencji od 03.06.2017r. do …r.

Jacek Dutkiewicz – starszy cechu

Józef Robak – podstarszy cechu

Jan Wałkowski – podstarszy cechu

Leszek Błaszczyk – sekretarz

Roman Łukaszewski – skarbnik

Krzysztof Kowalczyk – członek

Leszek Matela – członek

władze 1

Okres kadencji od 21.06.2013r. do 02.06.2017r.

Jacek Dutkiewicz – starszy cechu

Józef Robak – podstarszy cechu

Stanisław Merklinger – podstarszy cechu

Marek Nowak – sekretarz

Roman Łukaszewski – skarbnik

Leszek Matela – członek

Jan Wałkowski – członek

władze 1

Okres kadencji od 19.06.2009r. do 21.06.2013r.

Jacek Dutkiewicz – starszy cechu

Józef Robak – podstarszy cechu

Kazimierz Pawlicki – podstarszy cechu

Marek Nowak – sekretarz

Stanisław Merklinger – skarbnik

Kazimiera Roguszka – członek (do 18.05.2011r. – rezygnacja z powodów zdrowotnych)

Ireneusz Biadaszkiewicz – członek

Roman Łukaszewski – członek (od 27.05.2011r. został wybrany do zarządu cechu na walnym zgromadzeniu. za Kazimierę Roguszkę)

Okres kadencji od 17.06.2005r. do 19.06.2009r.

Antoni Regulski – starszy cechu (do śmierci 16. 02.2009r.)

Jacek Dutkiewicz – podstarszy cechu, a następnie od dnia 16.02.2009r. pełniący obowiązki starszego cechu (po śmierci Antoniego Regulskiego)

Marek Nowak – sekretarz

Jan Barniak – skarbnik

Ireneusz Biadaszkiewicz – członek

Kazimierz Pawlicki – członek

Józef Robak – członek

Okres kadencji od 25.05.2001r. do 17.06.2005r.

Antoni Regulski – starszy cechu

Władysław Bąk – podstarszy cechu

Marek Nowak – sekretarz

Jacek Dutkiewicz – skarbnik

Jan Baraniak – członek

Kazimierz Pawlicki – członek

Mirosław Stopikowski – członek

Okres kadencji od 25.06.1997r. do 25.05.2001r.

Antoni Regulski – starszy cechu

Władysław Bąk – podstarszy cechu

Marek Nowak – sekretarz

Jacek Dutkiewicz – skarbnik

Maria Orłowska – członek

Kazimierz Pawlicki – członek

Mirosław Stopikowski – członek

Okres kadencji od 28.06.1993r. do 25.06.1997r.

Antoni Regulski – starszy cechu

Władysław Bąk – podstarszy cechu

Zdzisław Nowak – sekretarz

Barbara Krawczyk – skarbnik

Marian Pospieszny – członek

Maria Orłowska – członek

Władysław Gendek – członek

Okres kadencji od 27.06.1989r. do 28.06.1993r.

Antoni Regulski – starszy cechu

Władysław Bąk – podstarszy cechu

Kazimierz Pawlicki – sekretarz

Marian Pospieszny – skarbnik

Władysław Gendek – członek

Mieczysław Gęściak – członek

Kazimierz Rzepczyk – członek

Okres kadencji od 27.05.1985r.do 27.06.1989r.

Antoni Regulski – starszy cechu

Marian Pospieszny – podstarszy cechu

Władysław Bąk – podstarszy cechu

Zbigniew Patoka – sekretarz

Kazimierz Rzepczyk – skarbnik

Kazimierz Leśniewski – członek

Władysław Gendek – członek

Mirosław Stopikowski – członek

Okres kadencji od 29.06.1981r. do 27.05.1985r.

Jan Bartkowiak – starszy cechu

Romuald Sip – I podstarszy cechu

Stanisław Nowak – II podstarszy cechu

Zbigniew Patoka – sekretarz

Władysław Bąk – skarbnik

Kazimiera Roguszka – członek

Kazimierz Pawlicki – członek

Kazimierz Leśniewski – członek

Władysław Gendek – członek

Okres kadencji od 05.06.1977r. do 29.06.1981r.

Jan Bartkowiak – starszy cechu

Romuald Sip – I podstarszy cechu

Tadeusz Steinmetz – II podstarszy cechu

Benedyk Woelke – sekretarz (rezygnacja z funkcji członka zarządy i sekretarza z dnia 28.06.1978r.)

Henryk Bartniczak – skarbnik

Stanisław Nowak – członek (w dniu 28.06.1978r. został powołany na sekretarz w zastępstwie Benedykta Woelke)

Kazimierz Rzepczyk – członek

Bogusław Stasik – członek (powołany w dniu 28.06.1978r. w skład zarządu w zastępstwie Benedykta Woelke)

Okres kadencji od 24.06.1973r. do 05.06.1977r.

Jan Bartkowiak – starszy cechu

Romuald Sip – I podstarszy cechu

Henryk Tomalak – II podstarszy cechu

Tadeusz Steinmetz – sekretarz

Kazimierz Rzepczyk – członek

Kazimierz Kostuj – członek

Henryk Bartniczak – członek

Okres kadencji do 03.05.1971r. do 24.06.1973r.

Jan Bartkowiak – starszy cechu

Romuald Sip – I podstarszy cechu

Henryk Tomalak – II podstarszy cechu

Tadeusz Steinmetz – sekretarz

Kazimierz Rzepczyk – skarbnik

Kazimierz Kostuj – opiekun młodzieży

Okres kadencji od 20.10.1968r. do 03.05.1971r.

Jan Bartkowiak – starszy cechu

Henryk Tomalak – I podstarszy cechu

Benedyk Woelke – II podstarszy cechu

Tadeusz Steinmetz – sekretarz

Władysław Bąk – skarbnik (rezygnacja z funkcji skarbnika i członka zarząd – protokół z dnia09.10.1969r., protokół 8/10/69)

Romuald SIP – członek

Kazimierz Kostuj – skarbnik (powołany w skład zarządu w dniu 15.12.1969r. w zastępstwie Władysława Bąka)

Okres kadencji od 02.05.1965r. do 20.10.1968r.

Jan Bartkowiak – starszy cechu

Kazimierz Chwaliński – I podstarszy cechu

Henryk Tomalak – II podstarszy cechu

Tadeusz Steinmetz – sekretarz

Benedyk Woelke – skarbnik

Władysław Bąk – opiekun młodzieży

Okres kadencji od 27.05.1962r. do 02.05.1965r.

Jan Bartkowiak – starszy cechu

Kazimierz Chwaliński – I podstarszy cechu

Ludwik Skubich – II podstarszy cechu

Benedyk Woelke – sekretarz

Władysław Bąk – skarbnik

Edmund Konieczny – opiekun młodzieży

Okres kadencji od 07.12.1958r. do 27.05.1962r.

Jan Bartkowiak – starszy cechu

Kazimierz Chwaliński – I podstarszy cechu

Ludwik Skubich – II podstarszy cechu

Kazimierz Galewski – sekretarz

Eugeniusz Włodarczyk – skarbnik (do 05.11.1960r. ustanie członkostwa z powodu śmierci)

Edmund Konieczny – opiekun młodzieży

Tadeusz Steinmetz – skarbnik(powołany w skład zarządu w dniu 07.11.1960r. w zastępstwie Eugeniusza Włodarczyka – zmarłego członka zarządu)

Okres kadencji od 02.12.1956r. do 07.12.1958r.

Jan Bartkowiak – starszy cechu

Kazimierz Chwaliński – I podstarszy cechu

Stanisław Musiałek – II podstarszy cechu

Ludwik Skubich – sekretarz

Ludwik Rutkowski – skarbnik

Tadeusz Steinmetz – opiekun młodzieży

Okres kadencji od 01.07.1953r. do 02.12.1956r. – zarząd komisaryczny

Antoni Szymański – starszy cechu

Kazimierz Chwaliński – podstarszy cechu

Alfons Woelke – sekretarz

Augustyn Adamek – skarbnik

Ludwik Skubich – członek zarządu

Kazimierz Galewski – członek zarządu

Józef Gościniak – członek zarządu

KOMISJA REWIZYJNA – CZŁONKOWIE w latach 1962 – 2017

Okres kadencji od 02.06.2017r. do …

Eugeniusz Wojtczak – przewodniczący komisji

Krystian Kowalski – z-ca przew. komisji

Dariusz Waśkowiak – sekretarz

Marian Ostojski – członek

Ryszard Szymczak – członek

władze 1

Okres kadencji od 21.06.2013 do 02.06.2017r.

Eugeniusz Wojtczak – przewodniczący komisji

Zdzisław Nowak – z-ca przew. komisji

Krystian Kowalski – członek

Marian Ostojski – członek

Dariusz Waśkowiak – członek

Okres kadencji od 19.06.2009r. do 21.06.2013

Zdzisław Nowak – przewodniczący komisji

Eugeniusz Wojtczak – z-ca przew. komisji

Marian Ostojski – członek

Jan Wałkowski – członek

Dariusz Waśkowiak – członek

Okres kadencji od 17.06.2005 do 19.06.2009r.

Tadeusz Steinmetz – przewodniczący komisji

Zdzisław Nowak – członek

Marek Walczak – członek

Tadeusz Piotrowski – członek

Tomasz Mazurkiewicz – członek

Okres kadencji od 25.05.2001r. do 17.06.2005r.

Tadeusz Steinmetz – przewodniczący komisji

Jan Piechocki – członek

Ireneusz Biadaszkiewicz – członek

Tadeusz Piotrowski – członek

Andrzej Obecny – członek

Okres kadencji od 25.06.1997 do 25.05.2001r.

Jan Kieliński – przewodniczący komisji

Tadeusz Steinmetz – członek

Józef Robak – członek

Józef Matuszak – członek

Roman Klauza – członek

Okres kadencji od 28.06.1993r do 25.06.1997r.

Kan Kieliński – przewodniczący komisji

Ryszard Wosiński – członek

Józef Robak – członek

Antoni Suchorski – członek

Roman Klauza – członek

Okres kadencji od 27.06.1989r.do 28.06.1993r.

Mieczysław Głębocki – przewodniczący komisji

Jan Kieliński – członek

Stanisław Bartniczak – członek

Maria Radlak – członek

Roman Klauza – członek

Okres kadencji od 27.05.1985r. 27.06.1989r.

Mieczysław Głębocki – przewodniczący komisji

Brunon Dajewski – z-ca przewodniczącego

Kazimierz Haberski – sekretarz

Kazimiera Roguszka – członek

Blandyna Taszarek-Kubiak – członek

Okres kadencji od 29.06.1981r. do 27.05.1985r.

Mieczysław Głębocki – przewodniczący komisji

Kazimierz Haberski – z-ca przewodniczącego

Zygmunt Nowak – sekretarz

Zenon Grzelak – członek

Kazimierz Leśniewski – członek

Okres kadencji od 05.06.1977r. do 29.06.1981r.

Czesław Szymankiewicz – przewodniczący komisji

Brunon Dajewski – z-ca przewodniczącego

Kazimierz Haberski – członek

Okres kadencji od 24.06.1973do 05.06.1977r.

Czesław Szymankiewicz – przewodniczący komisji

Henryk Dering – z-ca przewodniczącego

Brunon Dajewski – członek

Okres kadencji od 03.05.1971 do 24.06.1973r.

Czesław Szymankiewicz – przewodniczący komisji

Florian Rybka – członek

Henryk Bartniczak – członek

 

Okres kadencji od 20.10.1968r. do 03.05.1971r.

Florian Styszyński -przewodniczący komisji (do śmieci 09 lutego 1970r)

Czesław Szymankiewicz – członek

Florian Rybka – członek, (a następnie przewodniczący po śmierci Floriana Styszyńskiego)

Okres kadencji od 02.05.1965r. do 20.10.1968r.

Florian Styszyński – przewodniczący komisji

Tadeusz Kaliszak – członek do 1967r.

Stanisław Steinmetz – członek

Okres kadencji od 27.05.1962r. do 02.05.1965r.

Florian Styszyński – przewodniczący komisji

Tadeusz Kaliszak – członek

Stanisław Dąbrowski – członek

SĄD CECHOWY – CZŁONKOWIE w latach 1962 – 2017

Okres kadencji od 02.06.2017r. do …

Jacek Sopniewski – przewodniczący sądu

Tomasz Mizerny – z-ca przewodniczącego

Jan Baraniak – członek

Leszek Grodzki – członek

Janusz Marecki – członek

władze 1

Okres kadencji od 21.06.2013r. do 02.06.2017r.

Sebastian Kaczmarek – przewodniczący sądu (do 31.12.2013r. – rezygnacja

Jacek Sopniewski – przewodniczący sądu (od 07.03.2014r.)

Jan Baraniak – członek

Jakub Bartniczak – członek

Grzegorz Różewski – (do 30.06.2014r.- likwidacja działalności)

Marian Tyl – członek

Okres kadencji od 19.06.2009r. do 21.06.2013r.

Sebastian Kaczmarek – przewodniczący sądu

Jan Baraniak – członek

Leszek Matela – członek

Marian Tyl – członek

Jan Wolniewicz – członek

 

Okres kadencji od 17.06.2005r. do 19.06.2009r.

Stanisław Bartniczak – przewodniczący sądu

Tadeusz Bąk – członek

Marian Tyl – członek

Okres kadencji od 25.05.2001r. do 17.06.2005r.

Edward Michalak – przewodniczący sądu

Tadeusz Bąk – członek

Witold Gęściak – członek

Okres kadencji od 25.06.1997r. do 25.05.2001r.

Edward Michalak – przewodniczący sądu

Jan Ewiak – członek

Tadeusz Bąk – członek

 

Okres kadencji od 28.06.1993r. do 25.06.1997r.

Kazimierz Pawlicki – przewodniczący sądu

Tadeusz Steinmetz – członek

Marceli Kaczmarek – członek

Wojciech Józefiak – członek

Zdzisław Strugała – członek

Okres kadencji od 27.06.1989r. do 28.06.1993r.

Jan Ewiak – przewodniczący sądu

Jan Jóźwiak – z-ca przewodniczącego

Marek Nowak – z-ca przewodniczącego

Dorota Stasik – członek

Mirosław Miller – członek

Okres kadencji od 27.05.1985r. 27.06.1989r.

Jan Ewiak – przewodniczący sądu

Mieczysław Gęściak – z-ca przewodniczącego

Jerzy Nowak – z-ca przewodniczącego

Bogusław Stasik – członek

Stanisław Serafin – członek

Okres kadencji od 29.06.1981r. do 27.05.1985r.

Franciszek Konarczak – przewodniczący sądu

Jan Jóźwiak – z-ca przewodniczącego

Jan Domin – z-ca przewodniczącego

Henryk Bachorz – członek

Kazimierz Drzewiecki – członek

Jan Ewiak – członek

Okres kadencji od 05.06.1977r. do 29.06.1981r.

Mieczysław Gęściak – przewodniczący sądu

Zygfryd Woelke – z-ca przewodniczącego

Mieczysław Głębocki – z-ca przewodniczącego

Jan Walczak – członek

Jan Rurka – członek

Stanisław Bartniczak – członek

Mirosław Stopikowski – członek

Okres kadencji od 24.06.1973r. do 05.06.1977r.

Marian Gilewski – przewodniczący sądu

Mieczysław Gęściak – z-ca przewodniczącego

Jan Walczak – z-ca przewodniczącego

Stanisław Bartniczak – członek

Mieczysław Rzeźnik – członek

Mieczysław Głębocki – członek

Marian Ostojski – członek

Okres kadencji od 03.05.1971 do 24.06.1973r

Roman Kaźmierczak – przewodniczący sądu

Brunon Dajewski – z-ca przewodniczącego

Jan Walczak – członek

Aleksy Sędzicki – członek

Mieczysław Gęściak – członek

Czesław Jezierski – członek

Okres kadencji od 20.10.1968r. do 03.05.1971r.

Marian Gilewski – przewodniczący sądu

Roman Kaźmierczk – z-ca przewodniczącego

Marcin Czaczyk – członek

Józef Jezierki – członek

Aleksander Wałkowski – członek

Tadeusz Kot – członek

Okres kadencji od 02.05.1965r. do 2.10.1968r.

Roman Kaźmierczak – przewodniczący sądu

Marcin Czaczyk – z-ca przewodniczącego

Marian Gilewski – członek

Jan Ewiak – członek

Brunon Dajewski – członek

Okres kadencji od 27.05.1962do 02.05.1965r.

Franciszek Stasik – przewodniczący sądu

Zofia Baran – z-ca przewodniczącego

Aleksy Sędzicki – członek

Jan Ewiak – członek

Bronisław Bilski – członek