Skip to content

Pracownicy Cechu

KIEROWNICY BIURA CECHU

Pracownicy Cechu

Stefan Koluśniewski

Urodził się 05 sierpnia 1941r. w Witaszycach. Początkowo mieszkający w Witaszycach, a następnie w Jarocinie. Ukończył Liceum Ogólnokształcącego. W latach 1961 – 1963 odbył zasadniczą służbę wojskową.

W okresie od 01.09.1959r. do 31.12.1963r. zatrudniony w Banku Spółdzielczym w Jarocinie.

W dniu 01.01.1964r. rozpoczął pracę na stanowisku kierownika biura Cechu Rzemiosł Różnych, gdzie pełnił tę funkcje do dnia 31.07.1989r.

Za swoją działalność zawodową i społeczną był odznaczony między innymi: Zloty i Srebrnym Krzyżem Zasługi (1973), Srebrnym Medalem imienia Jana Kilińskiego za zasługi dla rzemiosła polskiego, Honorową Odznaką Rzemiosła, Złotą Odznaką „Za zasługi dla rzemiosła” imienia Jana Kilińskiego, złota odznaka „za zasługi dla rozwoju rzemiosła Wielkopolskiego (1978), srebrna odznaka z okazji jubileuszu 50 – lecia Izby Rzemieślniczej w Poznaniu (1969), odznaka Rzemiosła Kaliskiego (1983), złota odznaka „Za zasługi dla rzemiosła” imienia Jana Kilińskiego,

Odznaka Honorową PCK czwartego stopnia.

Pracownicy Cechu

Aleksandra Mikołajczak

Urodziła się 30.01.1947r. w Ludwinowie. Początkowo mieszkająca w Ludwinowie, powiat jarociński, a następnie w Jarocinie.

Ukończyła Liceum Ogólnokształcące w Jarocinie w 1966r.

W latach 1966 – 1973r. zatrudniona w Zakładzie Remontowo – Budowlanym w Kombinacie PGR w Raszewach jako starsza księgowa.

Od dnia 01.02.1973r. rozpoczęła pracę w Cechu Rzemiosł Różnych w Jarocinie na stanowisku starszego inspektora biura pełniącego obowiązki starszego księgowego. Po kolejnych drogach awansu 01.09.1984r. zostaje powołana na stanowisko głównego księgowego cechu. Po rezygnacji z pracy w cechu kierownika biura Stefana Koluśniewskiego, od dnia 01.08.1989r. pełniła obowiązki kierownika biura cechu. Po przejściu na emeryturę w 2002r. nadal pracowała w cechu aż do 31.12.2010r.

Za swoją działalność zawodową i społeczną została odznaczona: srebrnym Medalem imienia Jana Kilińskiego za zasługi dla rzemiosła polskiego, Honorową Odznaką Rzemiosła, złotą Odznaką „Za zasługi dla rzemiosła” imienia Jana Kilińskiego.

Pracownicy Cechu

Alina Krawczyńska

Ukończyła Liceum Ekonomiczne w 1980r.

Zatrudniona w Cechu Rzemiosł Różnych w Jarocinie od dnia 08 lipca 1980r.do nadal.

Kolejno zajmowała stanowisko: referenta, starszego referenta, inspektora biura, a od 01 czerwca 2012r. objęła stanowisko kierownika, dyrektora biura cechu.

Za swoją działalność zawodową została wyróżniona: srebrnym Medalem imienia Jana Kilińskiego za zasługi dla rzemiosła polskiego wraz z odznaką, Honorową Odznaką Rzemiosła, uchwałą Rady i Zarządu Izby Rzemieślniczej w Kaliszu Złotą Odznaką „Za zasługi dla rzemiosła” imienia Jana Kilińskiego.

Pracownicy Cechu

Kowalczyk Monika

Inspektor ds. ekonomiczno – samorządowych cechu.  W 1996 r. ukończyła Liceum Ekonomiczne w Jarocinie. W 2002 r. obroniła tytuł magistra pedagogiki w zakresie bibliotekarstwa i informacji naukowej na Uniwersytecie im.

A. Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1998 – 2005 pracowała w firmie „Auto-Dutkiewicz”, a od 2005 do 2010 r. jako kierownik kas w „Pinia”Sp. z o.o.

Od kwietnia 2011r. pracuje w Cechu Rzemiosł Różnych w Jarocinie.